Preuzimanje
AV zapisi
 
Pocetna > Kontroverze > Mit o srpstvu srednjovjekovne Bosne > Prikaz drustvenog ustroja predosmanske Bosne

Prikaz drustvenog ustroja predosmanske Bosne

Hrvatski karakter drustvenog i politickog uredjenja srednjovjekovne bosanske drzave
(Mandic )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DRUSTVENO I DRZAVNO UREDJENJE SREDNJOVJEKOVNE
BOSNE BILO JE HRVATSKO

Plemenska osnova drustvenog uredjenja
srednjovjekovne Bosne

Plemici su se u Bosni kao i u Hrvatskoj dijelili na velmoze, vlastelu i nize plemstvo ili vlastelicice. Velmozama su se zvale starjesine onih bratstva, koja su se domogla vecih imanja i vecega ugleda u zemlji. Tako g. 1397, 13. svibnja, kraljica Jelena kaze, da je imala dogovor i svjetovanje s velmozama, vlastelom i vlastelicicima bosanskoga kraljevstva (35), a 19. srpnja 1453, herceg Stjepan spominje: " ili je tko vlastelin ili vlastelicic', volia kmetic'... " (36).

Uz vise i nize plemstvo u srednjovjekovnoj Bosni postojali su i slobodni, sitni posjednici, seljaci. Oni su svakako bili najbrojniji drustveni stalez u zemlji. O njihovu pravnom i imovinskom polozaju i odnosaju s vlastelom imamo, nazalost, veoma malo podataka u srednjovjekovnim izvorima.

U povelji bana Ninoslava od g.1240 navode se: " moi k'meti i moi ljudie i moi vladal'ci " (37). " Vladaoci " su sluzbenici, cinovnici banovi. " Moji ljudi ", to je opci naziv za sve Ninoslavove podloznike, drzavljane bosanske banovine.

Naziv " kmet " je stara opceslavenska rijec. Njezin postanak i prvotno znacenje jos nije objasnjeno. Taj su izraz upotrebljavali i Hrvati i Srbi, ali u razlicitom znacenju. Kako vidimo iz darovnice kralja Ostoje od 8.prosinca 1400, kmeti su bili u Bosni slobodni ljudi, plemeniti sitni posjednici, kojima je bila duznost izdrzavati i cuvati zupske gradove (38). To je isti red ljudi, koje hrvatski latinski izvori zovu: " iobagiones castrorum " ili " iobagiones regales ", cuvari tvrdih gradova kraljevskih i zupskih. U Bosni i u drugim hrvatskim zemljama kmeti ili " iobagiones " smatrani su slobodnima i oni su dolazili na opce drzavne sabore. Tako u povelji od 4. prosinca 1354 pise: " Plemeniti muz Franjo Stjepanov iz Zadra dosao je pred gospodina Ivana Cusa, zamjenika bana Hrvata, i pred plemice i cobane tvrdjava i stotnike Hrvatske, koji su se bili sastali na opci dogovor u mjestu zvanom Podbrisan u Luci " (39).
Otprilike od polovice 16-st. pa dalje u Bosni i u drugim hrvatskim zemljama naziv " kmet " oznacuje neslobodnoga seljaka, koji zivi i radi na tudem posjedu (40).

U srpskim zemljama rijec " kmet " u srednjem vijeku oznacivala je zaklete porotnike, vjerodostojne svjedoke u nekoj parnici. U jednoj presudi kod Pristine g. 1454 pise: " Mi, kmetie i rabi i posluznici gospodina despota ... i mi se zaklesmo 24 starinici " (4'). Mehmedbeg, gospodar srpske zemlje, pise Dubrovcanima g. 1463: " za to ov'de pred nami svedoke izvede kmeti verovane " (42). U kasnijim stoljecima u Srbiji se nazivalo kme
tima znamenitije ljude u selu, seoske starjesine (43).

................


Za poznavanje posjedovnih odnosa srednjovjekovnih Hrvata osobito je znamenito saopcenje hrvatsko-dalmatinskoga podbana Mihajla Zivkovica iz g. 1459 zadarskom nacelniku. O posjedovnom pravu i nasljedstvu hrvatskih plemica on pise: " Svi posjedi svih plemica od dvanaest plemena kraljevstva Hrvatske prelaze na musko dijete ... posjedi navedenih plemica ne mogu se otudjiti stranima na stetu istih ... zensko dijete nema prava na dio plemenskih posjeda, ali se mora opremiti iz pokretnih dobara, kada podje za muza ... "

Ovo staro hrvatsko nacelo, da zenska djeca nemaju prava na plemensku bastinu niti mogu oca naslijediti u starjesinstvu, doticno u vladanju nad rodom, plemenom i narodom, cesto se spominje u bosanskim srednjovjekovnim poveljama. Uvijek se naglasuje, da su samo muska djeca nasljednici oca i nosioci imovinskih i starjesinskih, doticno vladarskih prava. U dubrovackom ugovoru s banom Stjepanom II Kotromanicem g. 1333 stoji: " Ban' i negovi sinove i negove sieme muskoi glave ... za mene i za mojeh' sinova i za moje sieme po muskom' kolienu do zgorienja svieta " (53). Radoslav Pavlovic g. 1432 pise: " ... I nih ostatak kako krv' podaje po muskom kolenu " (54). Primajuci kneza Vukca Hranica za svoga gradanina Dubrovcani g. 1405 pisu: " gospodina kneza Vukca [brata] gospodina voevode Sandalja i nih' djetcu, unuke i praunuke sto bude po muskom kolenu " (55).

Hrvatsko plemstvo i njihova razna bratstva na podrucju svih hrvatskih zemalja, kraljevine Hrvatske i Dalmacije, kraljevine Slavonije i banovine pa kraljevine Bosne, bili su glavni cimbenici i nosioci hrvatskoga narodnog zivota i drzavnosti, osobito od konca 11-st., kada je izumrla stara hrvatska narodna vladalacka kuca. O tom nam govore bogate hrvatske pravne zbirke, sto su ih izdali I. Kukuljevic (56), T. Smiciklas (57) i drugi.

Kako vidimo iz najstarijih izvora, Srbi nijesu bili podijeljeni na plemena, kada su dosli na Balkan. Prema tome njihovo se drustveno i drzavno uredjenje nije razvijalo na plemenskoj osnovi kao u Bosni i u drugim hrvatskim krajevima. Kod starih Srba u Raskoj nije bilo poznato zajednicko plemensko dobro niti su oni poznavali pojmove niti upotrebljavali nazive: pleme, plemenita zemlja, plemenito. U tom je srednjovjekovna Bosna imala jednako drustveno uredjenje i sluzila se istim nazivima kao i druge hrvatske zemlje, sto nam govori,
da su srednjovjekovni Bosnjaci pripadali hrvatskoj drustvenoj i narodnoj zajednici, a ne srpskoj.

Banovinsko uredjenje Bosne


Na celu drzavne uprave u Bosni stajao je od najstarijih vremena ban. Dr. Vlado Jokanovic, sveucilisni profesor u Sarajevu, misli, da je taj naslov u Bosni samonikao ili dosao od Madzara (58). Ali to nije istinito ni jedno ni drugo. Bosna je prvi put dosla u vezu s Madzarskom oko g. 1137, a suvremeni pisac Pop Dukljanin u Ljetopisu spominje bana Bosne cetiri puta prije toga. On govori o banu Bosne dva puta prije smrti bugarskoga cara Petra (u. 969), naime za vojne hrvatskoga kralja Kresimira II (948-969) (59), a jedamput g. 1042 za rata dukljanskoga vladara Stjepana Vojislava s Bizantincima (60). Cetvrti put spominje bosanskoga bana, kada je dukljanski kralj Kocapar g.1103/4 pobjegao u Bosnu i tu se ozenio " kcerju bana Bosne " ( ). Pisac Ljetopisa Pop Dukljanin zivio je i pisao svoj ljetopis u Baru. Bio je odrastao covjek, kada je oko g. 1137 Bosna dosla pod utjecaj Madzarske. Prema tome ne moze biti sumnje o tome, da je on kao naobrazen covjek i pisac tocno znao, kako se prije g. 1137 zvao vladar susjedne Bosne. Napose on je morao znati, od koga se ozenio njegov vlastiti kralj Kocapar, koji je bio kraljem u Duklji, kada je ljetopisac bio vec djecak (62). Ako dakle dukljanski ljetopisac tvrdi, da se prije g. 1137, kada je Bosna prvi put dosla u vezu s Madzarskom, bosanski vladar zvao banom, to mu treba vjerovati.

Bansku cast Bosna nije mogla primiti iz Madzarske, jer Madzari u starini nijesu imali banova. I oni su taj naziv i tu cast primili od Hrvata, kada je kraljevina Hrvatska i Dalmacija stupila u savez s Ugarskom g. 1102 (63).

Banska cast u Bosni nije mogla biti ni samonikla, jer se ona nalazila po svim zemljama, gdje su Hrvati zivjeli. Najstarije hrvatsko pisano djelo Methodos navodi, da je na Duvanjskom polju g.753 zakljuceno, da se u vise pokrajina postave banovi na celo drzavne uprave (64). K. Porfirogenet u svom djelu O upravi carstvom, g. 948/52, dva puta spominje hrvatskoga bana: prvi put u pogl. 30, gdje kaze, da ban Hrvatske neposredno upravlja Krbavom, Likom i Gackom (65), a drugi put u pogl. 31, kada pripovijeda, kako je g 948 ban Pribina uklonio hrvatskoga kralja Miroslava (66). Hrvatski kralj Petar Kresimir IV u svojoj nedatiranoj darovnici oko g.1062 navodi imenom pet hrvatskih banova, medu njima na prvom mjestu " mocnoga bana Pribinu ", koji je bio banom za Petrova sukundjeda hrvatskoga kralja Kresimira Starijega (g. 948-959) (67). Banovi su negda vladali i u Duklji (68) i u Slavoniji izmedu Gvozda i Drave (69). U Dubrovniku se zamjenik knezev zvao ban (70).

Banska je cast cisto hrvatska ustanova. Nju ne poznaju ni Srbi ni Bugari niti drugi narodi srednjovjekovne Evrope. Radi toga svugdje, gdje vladaju banovi, moramo reci, da su tu zivjeli Hrvati, jer su samo oni mogli dati zemaljskom vladaru svoj posebni, cisto starohrvatski naziv bana. Kako smo vidjeli, Bosnom su vladali banovi od najstarijih vremena pa sve do g. 1377, kada je bosanski ban Tvrtko I uzeo naslov kralja. I banska nam cast, prema tome, svjedoci, da su u Bosni zivjeli Hrvati od najstarijih vremena.


Bosanski vladari ograniceni vladarskim "svjetom"
i "stankom"

................

Bosansko drzavno uredenje,a kako smo ga ukratko opisali, vjerna je slika staroga hrvatskoga drzavnoga
poretka. Kao u Bosni tako su se i u Hrvatskoj od najstarijih vremena birali vladari iz iste vladarske kuce, i to po nacelu starjesinstva (seniorat), a ne po prvorodjenju (primogenitura) (14). Kao u Bosni tako i stari hrvatski vladari nijesu bili samovoljni, neodgovorni despoti, nego su u svojim vladarskim odlukama bili vezani u manjim cinima na pristanak vladarskoga vijeca, a u vecim stvarima na suglasnost drzavnoga sabora. U Hrvatskoj se jos od prvih stoljeca nakon dolaska na Jadran s vladarom klelo i potpisivalo na povelje po vise svjedoka i jamaca, a najcesce po 7, 9 i 12 kletvenika ili svjedoka; vise puta njih 14, a u odlukama, koje su donasane na drzavnim saborima, potpisivalo bi po 18 i vise kletvenika, slicno kao i u Bosni. Sedam svjedoka potpisuje se na testamentu splitskoga nadbiskupa Pavla g. 1030 i na darovnici kralja Petra Kresimira IV samostanu Sv. Marije u Zadru iz g. 1066 te samostanu Sv. Stjepana u Splitu iz g. 1069 (15). Devet svjedoka nastupa u darovnici istoga kralja samostanu Sv.Ivana EvandjeIista u Biogradu na moru g. 1059 (26). U prvoj hrvatskoj sacuvanoj povelji vojvode Trpimira od g. 852 na darovnici se kune i potpisuje 12 clanova vladalackog svjeta (17). Taj broj svjedoka dolazi u darovnicama kralja Petra Kresimira IV samostanu Sv. Petra na otoku Rabu g. 1059 i samostanu Sv. Krsevana u Zadru g. 1069 (18). U privatnoj kupoprodaji hrvatskoga djeda Ivana u Biogradu na moru kune se 14 svjedoka (19). U darovnici vojvode Mutimira splitskoj nadbiskupiji, koja je bila izdana na drzavnom saboru g. 892, potpisuje 18 svjedoka (20), a na darovnici kralja Petra Kresimira IV samostanu Sv. Ivana Evandjelista u Biogradu na moru g. 1059 potpisuje 27 svjedoka (21).

Na starim hrvatskim saborima prisustvovalo je uz clanove vladarske kuce poglavito zemaljsko plemstvo, ali i visi kler (biskupi i opati samostana), osobito kada se radilo o sastancima, koji su imali vise crkveni i vjerski znacaj nego svjetovnodrzavni. Ali vec od 13-st. i dalje, dakle u doba, kada su se u Bosni drzali poznati nam " stanci ", i u Hrvatskoj drzavnim saborima prisustvuju samo zemaljsko plemstvo, a od crkovnjaka jedino oni, koji su vrsili koju sluzbu ili posjedovali plemicka imanja (22).

I sam naziv " stanak " za bosanski drzavni sabor hrvatskoga je porijekla. Tako su se zvali od starine sluzbeni sastanci izmedju Zahumlja ili Travunje s jedne strane i Dubrovcana s druge strane, na kojima bi ovi uredjivali sporove, koji bi medju njima nastali tokom vremena (23). Stanak se zvao i ugovoreni sastanak izmedu hrvatskih Omisljana i Dubrovcana g. 1238J39 (24). Bosanski se "stanak" spominje prvi put g. 1354 (25) pa dalje do pada Bosne pod Turke. U to su se vrijeme i drzavni sabori kraljevine Hrvatske i Slavonije u narodnom jeziku nazivali "stanak" (26). Srpski povjesnicar Mihajlo J. Dinic pise: " Za drzavne sabore u Bosni upotrebljavan je obicno naziv stanak, nepoznat u ovom znacenju u srednjovjekovnoj Srbiji " (27).

Srpski vladari, nadalje, mjesu poznavali vladarski savjet nego su povelje izdavali sami od sebe kao neograniceni vladari. Zato u njihovim poveljama nema svjedolca ni drugih kletvenika osim vladara, suprotno poveljama hrvatskih i bosanskih vladara. Srpski vladari poput bizantskih careva naglasuju, da su oni samodrsci i da odluke donose po svojoj volji i svom osobnom nahodenju. Prvi srpski kralj Stefan Prvovjencani potpisuje se: " Stefan' po milosti Boziei ven'cani kral' i samodrz'c' vsie sr'pske zemlje i Pomor'ske " (28). Slicno i njegovi nasljednici do Dusana Silnoga, koji se kiti naslovom: " Az' Stefan'... car i samodr'zavni vseh' sr'bskih' i pomorskih' i gr'c'skih' zeml'... " (29).

I Srbi srednjega vijeka poznavali su drzavne sastanke, iako su se ti rijetko sastajali i imali neznatan utjecaj na drzavnu upravu. Zvali su se " zbor srpskije zemlje ". Protivno hrvatskim i bosanskim saborima i stancima, na srpskim su zborovima ucestvovali uz vladara poglavito crkovnjaci i drzavni cinovnici. Tako u Decanskoj povelji kralj Stefan Uros III g. 1330 pise: "Az'... Stefan' Uros' tretii ... s'brav"sa z'bor' Srbskije zemlje, arhijepiskopa Danila i jepiskopi i igumenj i kazn'ce i tepcije i vojevodi i slugi i stavilce " (30). Zemaljska vlastela koja se rijetko spominju na zborovima, imala su neznatan utjecaj na upravu srpske zemlje, potpuno obratno obicaju, kakav je vladao u Bosni i Hrvatskoj (31 ).


Bosanske su povelje hrvatsko narodno blago


Do krunidbe kralja Tvrtka I srpskom krunom (32), bosanske su povelje i sastavom i diplomatickim znacajkama bile pisane po uzoru i obrascima hrvatskih povelja, a razlikovale su se od srpskih povelja, koje su bile pisane po uzoru bizantskih krisovulja s dugim i napuhanim uvodom. Bosanske su povelje kao i sve hrvatske bile datirane po rodjenju Kristovu, dok se u Srbiji racunalo godine i datiralo od stvorenja svijeta po bizantskom obicaju. Srpske povelje pisane su jezikom crkvene slavenstine, koja se je jako razlikovala od obicnoga narodnog govora. Bosanske su povelje pisane cistim narodnim govorom ikavskoga narjecja kao i one u Hrvatskoj, koje su bile pisane hrvatskim jezikom. U bosanskim poveljama kao i u onim hrvatskima nalazi se jaka primjesa cakavstine (33), koja je nepoznata u srpskim poveljama. To nam sve govori, da bosanske povelje valja svrstati u diplomaticko blago Hrvatskoga naroda, a ne srpskoga.


Popis literature:
Klaic: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku
Draganovic: Hrvati i Herceg-Bosna
Raukar 1: Hrvatsko srednjovjekovlje
Raukar 2: O problemu bosancice
Zelic-Bucan: Clanci i rasprave iz stare hrvatske povijesti
Malcolm: Povijest Bosne
Djodan: Bosna i Hercegovina-hrvatska djedovina
Mandic: Etnicka povijest Bosne i Hercegovine

 

 

   
 
Pocetna | Forum | Kontakt | English
2009. Developed by asker