Preuzimanje
AV Zapisi
 
Pocetna >  Preuzimanje

Preuzimanje / Download

 

Dokumenti za preuzimanje/download na ovoj stranici nalaze se u PDF formatu.
Ukoliko nemate program za čitanje dokumenata u PDF formatu ovdje možete besplatno preuzeti Adobe Acrobat Reader:

preuzmi Adobe Acrobat Reader

 

 

POVEZNICE NA KNJIGE I TEKSTOVE

POVIJEST & POLITIKA

Davor Marijan: Vještački nalaz: o ratnim vezama Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 344 Kb

Autor je na temelju arhivskog gradiva i memoarske literature analizirao
muslimansko/bošnjačko-hrvatske kao i odnose Republike Hrvatske i
Republike Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na muslimansko-hrvatski
rat 1993. -1994.

 

 

Mladen Ančić: Društvo, etnicitet i politika u Bosni i Hercegovini, 334 Kb

Autor analizira društvene strukture, etničke identifikacije i političke odnose
proizašle iz njih i u svezi s njima u Bosni i Hercegovini. Temeljem toga razlaže
stvaranje i oblikovanje modernih nacionalnih identiteta te njihov utjecaj u izbijanju
i razvoju sukoba između Hrvata i Bošnjaka/muslimana.

 

 

Davor Marijan: Lipanjski ustanak u istočnoj Hercegovini 1941. godine, 835 Kb

Na temelju dostupne arhivske građe, autor rekonstruira vojno-političko stanje u istočnoj Hercegovini od travnja do prvih dana srpnja 1941. Okosnica je na lipanjskom ustanku lokalnog srpskog stanovništva protiv novouspostavljene Nezavisne Države Hrvatske. Razmatraju se razlozi ustanka i njegov tijek sposebnom pažnjom na vojnom aspektu.

 

 

Ivo Lučić: Karađorđevo: politički mit ili dogovor?, 246 Kb

Autor u ovome radu piše o pregovorima, koji su tijekom 1991. godine, a i
kasnije vođeni između hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Analizira razloge vođenja ovih razgovora, političke okolnosti u kojima su vođeni, te brojne manipulacije i konstrukcije nastale u vrijeme i nakon tih pregovora, od kojih je najraširenija, ali i vrlo upitna ona o «podjeli Bosne». Autor nastoji odgovoriti iz kojih razloga i
u kojim krugovima je nastala tvrdnja o «podjeli Bosne».

 

 

Jakša Raguž: Osnivački skup SDS-a za Dubrovnik – Otvorena najava agresije na dubrovačko područje, 1 Mb

U prvom dijelu rada autor je na temelju arhivske građe, novina i literature dao prikaz etnogeografske uvjetovanosti Dubrovnika u velikosrpskim planovima, te pregled okolnosti i događaja koji su bili odlučujuća pri stvaranju Srpske demokratske stranke u Dubrovniku 10. ožujka 1991. godine.
Samu osnivačku skupštinu, koju autor smatra dijelom agresije na Dubrovnik tj. njezinom najavom, predočio je na temelju autentičnog video zapisa koji jeu cijelosti transkribiran.

 

 

Davor Marijan: Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama, 522 Kb

Izvanredne prilike, pojam koji se u SFRJ službeno pojavio početkom
osamdesetih godina, predstavljao je osnovu za uvođenje izvanrednog stanja u dijelu ili na cjelokupnom području zemlje.Na temelju pronađenih izvornih dokumenata, te raznih povjerljivih pravila i dostupnih brošura autor daje osnovne podatke o izvanrednim prilikama, ulozi oružanih snaga u njima te njihovu korištenju kao temelja agresivnog djelovanja srbizirane JNA u ratu protiv Republike Hrvatske.

 

 

Vera Katz: Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu, 134 Kb

Autorica opisuje stanje u opkoljenom i bombardiranom Sarajevu s naglaskom na opisivanju položaja Hrvata u gradu koji su srpski agresori i pobunjenici nastojali osvojiti.
Sjećanja i podatke iz ratnih događaja te svoja razmišljanja autorica usmjerava na ulogu i položaj hrvatskih kulturnih i vjerskih institucija u Sarajevu te složenu situaciju u kojoj su se našli Hrvati kao najmanja nacionalna zajednica u Sarajevu razapeta između ponovno «ispremiješanih» nacionalnih i državnih interesa.

 

 

James Sadkovich: Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države, 180 Kb

Autor naglašava da se od povjesničara očekuje revizija postojećih rezultata u historiografiji, a da su nove interpretacije nužne ako želimo ispraviti pogrješke prethodnika. Svrha ovog članka identifikacija je nekih preprjeka na koje su nailazili F. Tuđman i njegova vlada, u cilju da stvore hrvatsku državu. Teze o tom da je Tuđman vodio dvostruku politiku i da je želio sa S. Miloševićem podijeliti Bosnu i Hercegovinu temelje se na nerazumijevanju njegovih ideoloških pogleda i politike te stvarnosti 1990-ih. Naime, Tuđman je inzistirao na suradnji s hrvatskim Srbima, ali nije želio srpskim pobunjenicima dati četvrtinu hrvatskoga državnog teritorija. Također je htio zaštititi Hrvate izvan Hrvatske, a hrvatsko iseljeništvo vratiti u domovinu. Njegov ideal bila je Hrvatska koja će obuhvatiti što više Hrvata, ali je također svoju politiku oblikovao u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice.

 

 

Nikica Barić: Je li 1995. godine Hrvatska počinila “etničko čišćenje”Srba?, 191 Kb

Na osnovi literature, tiska i vrlo ograničenih arhivskih izvora, autor razmatra je li Republika Hrvatska 1995. godine u vojnim akcijama oslobađanja područja, koja su bila pod nadzorom srpskih pobunjenika, izvršila planirano protjerivanje tamošnjeg srpskog stanovništva. Pri tome pokazuje da su objašnjenja, koja naglašavaju hrvatsku odgovornost za “etničko čišćenje” srpskog stanovništva na pobunjeničkim područjima, uglavnom pojednostavljena i ne daju pravu i potpunu sliku tih događaja.

 

 

Neven Budak: Prva stoljeća Hrvatske, 670 Kb

Moderno eruditsko djelo o prijepornicama starije hrvatske i južnoslavenske povijesti i njezinim čestim temama: historijskim izvorima poput Porfirogeneta, statusu Humskoga kneštva, etno-kulturnom krajoliku ranih Sklavinija i ulozi Grgura Ninskog

 

 

Vatroslav Murvar: Na izvorima srpskih neistina, 961 Kb

Prijetisak kultnoga publicističkoga djela iz 1941. u kojem su raskrinkani mnogi srpski nacionalistički mitovi i krivotvorine, od jezika do povijesti, od kulture do antropologije. Analizirana je propagandistička djelatnost istaknutih srpskih kulturnih djelatnika (Vuk Karadžić, Jovan Cvijić, Aleksa Ivić, Jovan Skerlić, Slobodan Jovanović, ...), kao i herostratstvo hrvatskih filologa i pisaca (Vatroslav Jagić, Tomo Maretić, ...)

 

 

Ivan Mužić: HRVATSKA POVIJEST DEVETOGA STOLJEĆA, 3.83 Mb

Opsežno djelo suvremenoga hrvatskoga povjesnika o prvom obilno «u kamenu uklesanom» stoljeću hrvatske historije.
Sa stranice http://www.muzic-ivan.info/

 

 

Ferdo Šišić: Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo vrijeme, 21.5 Mb, podijeljeno u devet poglavlja

Klasično historiografsko djelo o posljednjem razdoblju stare bosanske države, autora koji je jedan od najvažnijih povjesničara hrvatske i bosanske medievistike uopće. Preuzeto sa stranice http://crohis.com/

 

 

Ivo Perić: Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, 383 Kb

Cjelovit prikaz bosansko-hercegovačke povijesti iz pera uglednoga hrvatskoga povjesničara

 

 

Srećko Džaja i Dubravko Lovrenović: Srednjovjekovna Crkva bosanska, 1.3 Mb

Detaljna raščlana naravi srednjovjekovne crkve koja ne bijaše ni bogumilska ni dualistička.

Na stranicama časopisa «Svjetlo Riječi», http://www.svjetlorijeci.ba/

 

 

Nikola Z. Bjelovučić: Crvena Hrvatska i Dubrovnik, 7.52 Mb podijeljeno u deset poglavlja

Znamenita studija hrvatskoga povjesnika o najranijoj prošlosti hrvatskoga juga, pokrivajuća, uglavnom, razdoblje od 9. do 11. stoljeća. Objelodanjen 1929., Bjelovučićev tekst i dalje je vrelo dragocjenih podataka o tom razdoblju povijesnih zemalja i gradova Huma, Zahumlja, Duklje i Dubrovnika. Preuzeto sa stranice http://crohis.com/

 

 

Ivica Mlivončić: Zločin s pečatom, 985 Kb

Knjiga sastavljena od podlistaka objelodanjenih u «Slobodnoj Dalmaciji». Tema je muslimansko-hrvatski rat 1993.-1994. u BiH i stradanje Hrvata

 

 


Ivo Lučić: Ustavne promjene u BiH i konsocijacijski modeli, 248 Kb

Tekst o modelu konsocijacijske ili sudruštvene preobrazbe Bosne i Hercegovine. Objavljen u časopisu «Status»

 

 


Davor Domazet-Lošo: Kako je pripremana agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ili preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu, 1 Mb

Detaljna studija o pripremi agresije na Hrvatsku i BH. Preuzeto iz časopisa «National security and the future», http://www.nsf-journal.hr/issues/index.htm

 

 

Davor Marijan: Sukob HVO-a i ABIH u Prozoru, u listopadu 1992., 463 Kb

Analiza sukoba koji je često označavan kao neformalni početak rata između Hrvata i Muslimana-Bošnjaka. Autor je moderni hrvatski vojni povjesničar i pisac nekoliko visoko vrjednovanih knjiga o ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

 

 


Ivo Lučić: Ima li Hercegovine ? (Tko i zašto negira Hercegovinu iHercegovce?), 338 Kb

Iz Uvoda: Naime, primjetno je da se već duže u određenim medijima, političkim krugovima i uopće u javnom diskursu izbjegava Bosnu i Hercegovinu nazvati njezinim punim i pravim imenom, nego je zovu samo Bosnom. O ovome postoji niz potvrda i reakcija u bosansko-hercegovačkim medijima, pa se ne može govoriti o slučajnosti ili o nepoznavanju problema. Je li u pitanju jezična ekonomija, intelektualna lijenost, malograđanska ignorancija, osmišljeni politički projekt, ili ima možda od svega toga po malo? To ćemo pokušati utvrditi u ovom tekstu.

 

 

RATNI ZLOČINI MUSLIMANSKIH SNAGA NAD HRVATIMA BOSNE I HERCEGOVINE, 1.93 Mb

Opis i popis ratnih zločina muslimanskih snaga u hrvatsko-muslimanskom ratu 1993.-1994., dostupan na stranici http://www.hic.hr/ratni-zlocini/b-h/index-bh.htm

 

 

Davor Domazet-Lošo: Svjedočenje u Haagu o naravi rata u RH i BH, 1.54 Mb

Pregledno svjedočenje hrvatskoga admirala i vojnoga analitika. Sastoji se od niza zemljovida i raščlana vojnopolitičkih nakana i poteza u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

 

 

A. Mijatović i I. Bekavac: Hrvati: 14 stoljeća ustrajnosti, 3.37 Mb

Sjajna studija o hrvatskoj povijesti od 7. do 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu i političke kontroverze zadnjega desetljeća prošlog milenija. Obilje ilustracija i zemljovida. Preuzeto sa stranice Hrvatskog svjetskog kongresa, http://www.crowc.org/

 

 

 

Mladen Ančić: Što «svi znaju» i što je «svima jasno» glede rata u Bosni i Hercegovini, 278 Kb

Analiza ideologizirane suvremene polit-historiografije i njezinih omiljenih teza («dogovoreni rat», «najveće žrtve», «susjedi agresori»), te protagonista takvih tvrdnji (Vesna Pusić, Luka Markešić, Kasim Trnka,..)

 

 

Hrvoje Matković: Povijest NDH, 784 Kb

Drugo izdanje poznate uspješnice hrvatskoga povjesničara; za sada najdostupnije kratke povijesti NDH. U ovom, bošnjačkom izdanju, jedine su jezične promjene u zamjeni hrvatskih naziva mjeseci srpskima (kolovoz-avgust).

 

 

Noel Malcolm: Povijest Bosne, 1.79 Mb

Najpoznatiji svjetski povijesno-publicistički sažetak bosansko-hercegovačke prošlosti zaključno do 1993. Unatoč stanovitim zamjerkama autorovom ne do kraja uravnoteženomu pristupu (recenzija je dana i na stranici http://www.hercegbosna.org/ostalo/recenzije.html ), do sada najpristupačniji prikaz najvećega dijela BH povijesti.

 

 

Dubravko Lovrenović: O historiografiji iz Prokrustove postelje (Kako se i zašto kali(o) bogumilski mit), 517 Kb

Polemika povjesničara Dubravka Lovrenovića i akademika Muhameda «Tunje» Filipovića, koju najbolje ilustriraju riječi iz uvoda u tekst: Slučaj akademika Muhameda Filipovića bizaran je slučaj balkanskoga intelektualca u službi političko-hegemonijalne propagande. Uznemirujuće je to da je osim iznimki izbrojivih na prste jedne ruke bogumilski mit u bošnjačkim intelektualnim krugovima javno ili prešutno stekao status «dogme» i da kao takav – nepristupačan znanstvenoj kontraargumentaciji – pogubno utječe na ionako višestruko nagriženu bosanskohercegovačku društvenu koheziju.

 

 

Mirjana Kasapović: Metodološki problemi kritike konsocijacijske demokracije u Bosni i Hercegovini, 187 Kb

Sažet prikaz sporova potaknutih autoričinom knjigom «Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država». Model konsocijacijske ili sudruštvene demokracije, na snazi u Nizozemskoj, Belgiji, Austriji i još nekim pluralnim društvima, našao se na udaru bošnjačko-muslimanske ideologije forsiranja unitarne države po načelu jedan čovjek-jedan glas.

 

 

RATNI ZLOČINI SRPSKIH SNAGA NAD HRVATIMA I MUSLIMANIMA U BOSANSKOJ POSAVINI, 1.6 Mb

Opis i popis ratnih zločina srpskih snaga nad Hrvatima i Muslimanima-Bošnjacima u Bosanskoj Posavini 1991.-1995.
Preuzeto sa stranice http://www.hic.hr/ratni-zlocini/b-h/index-bh.htm

 

 

Ivo Lučić: Osobni osvrt na razvoj i stanje elita u Bosni i Hercegovini, 301 Kb

Raščlana stremljenja nacionalnih elita u suvremenoj Bosni i Hercegovini. Iz časopisa «Status».

 

 

Alija Izetbegović: Islamska deklaracija, 610 Kb

Najpoznatiji političko-programski spis vođe Bošnjaka-muslimana.
Sa stranice http://www.slobodanpraljak.com/

 

 

Mladen Ančić: Što je Bosna bez Hercegovine ?, 307 Kb

Analiza i prikaz modernih nacionalno-teritorijalnih aspiracija triju nacija u BiH, počesto potkrjepljivanih pseudoznanstvenim interpretacijama povijesti srednjovjekovne bosanske države

 

 

Davor Marijan: Bosna i Hercegovina 1991.-1995. – u godinama nesvršenog rata, 846 Kb

Prikaz tijeka ratovanja u Bosni i Hercegovini, uz rušenje popularnih mitova o velikom angažmanu HV u ratu Muslimana i Hrvata, «dogovorenom ratu» itd.. Uvodni citat:»
Valja napomenuti da je HVO u BiH bila vojska s najvećim stupnjem pripadnika druge nacionalnosti, iako se to konstantno prešućuje i negira.»

 

 

Davor Domazet-Lošo: Gospodari kaosa 1, 3.28 Mb
Davor Domazet-Lošo: Gospodari kaosa 2, 9.18 Mb
Davor Domazet-Lošo: Gospodari kaosa 3, 5.18 Mb
Davor Domazet-Lošo: Gospodari kaosa 4, 2.47 Mb

Knjiga hrvatskoga admirala i vojnopolitičkoga analitika, bivšega načelnika GS OSRH o geostrateškim nakanama i potezima sudionika u svjetskim i jugoistočnoeuropskim konfliktima. Naslovi poglavlja: PRVO POGLAVLJE: UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U UVJETIMA SUKOBA NISKOG INTENZITETA I SPECIJALNOG RATA; DRUGO POGLAVLJE: PARADIGMA INFORMACIJSKOG RATA NA KOSOVU, AFGANISTANU I IRAKU; TREĆE POGLAVLJE: DOKTRINA PO KOJOJ RATUJU DETREMINISTI; ČETVRTO POGLAVLJE: GEOSTRATEŠKA I GEOPOLITIČKA SLIKA SVIJETA NA POČETKU TREĆEG TISUĆLJEĆA; PETO POGLAVLJE: HRVATSKA NA PRVIM VRATIMA EUROAZIJE; ŠESTO POGLAVLJE: MEDIJSKA AGRESIJA NA HRVATSKU; SEDMO POGLAVLJE: CIJELI SVIJET JE BOJNO POLJE

 

 

Mladen Ančić: Izgledi Bosne i Hercegovine u svjetlu iskustva raspada Jugoslavije, 304 Kb

Raščlamba i prikaz studija o opstojnosti BiH, epitomizirana autorovim sudom.» Može li se o Bosni i Hercegovini govoriti kao “Jugoslaviji u malom”, koja je osuđena prijeći isti put koji vodi k raspadu? Osim uopćenoga odgovora po kojemu u povijesnome gibanju nema predodređenosti (i Jugoslavija se mogla održati, pod uvjetom da su akteri birali drugačije dugoročne ciljeve), odgovor bi ukratko glasio: položaj i izgledi BiH lošiji su od onih Jugoslavije, pa se susljedno tomu o njoj i ne može govoriti kao “Jugoslaviji u malome” «

 

 

Ksenija Turković: Povjesničari u potrazi za istinom o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije u svojstvu vještaka pred ICTY- em, 492 Kb

Studija profesorice Zagrebačkoga sveučilišta o ulozi eskpertnih svjedoka, napose povjesničara, u procesima Haaškoga tribunala Analizirana je njihova stručna pouzdanost i potencijalna politiziranost. Na hrvatskom i engleskom.

 

 

Tomislav Kesić: MIGRACIJE BOSANSKO- -HERCEGOVAČKIH HRVATA U RAZDOBLJU OD 10. DO 21. STOLJEĆA, 1.16 Mb

Dosad najpotpuniji prikaz etno-demografskih mijena Hrvata Bosne i Hercegovine kroz povijest. Obilno ilustrirarno zemljovidima, statistikama i tablicama.

 

 

Anđelko Milardović: ZAPADNI BALKAN
Pojam, ideje i dokumenti o rekonstrukciji Balkana u procesu
Globalizacije, 1.02 Mb

Knjiga poznatog hrvatskog sociologa i politologa Anđelka Milardovića raščlanjuje poteze svjetskih sila (EU, SAD,..) koji smjeraju strpati Hrvatsku u njoj nepožljne regionalne asocijacije. Iz predgovora: «U sociologijskom i politologijskom smislu polazimo od teze da je hrvatsko društvo u procesu globalizacije i da će s tim povezani procesi uvelike odrediti njegovu budućnost.
Budućnost središta ili periferije u europskom prostoru. Globalizacija podrazumijeva različite oblike integracija. Različiti oblici integracije imaju strategije. Strategija Europske unije prema zemaljama bivše Jugoslavije - minus Slovenija plus Albanija - izražena je pojmom zapadni Balkan.

Hrvatsko je društvo svrstano pod kišobran zapadnoga Balkana, bez obzira na razvoj u odnosu na ostala društva ex-Jugoslavije minus Slovenija i plus Albanija, na utkane sredozemne i srednjoeuropske kulturne krugove, zahvaljujući političkim propustima hrvatske politike iz bliske prošlosti, ali i međunarodnim interesima i okolnostima. Unatoč tom svrstavanju izabralo je individualni, a ne kolektivni regionalni pristup, za koji je pristup potrebno normativno i praktično prihvaćanje i prakticiranja standardâ iz Agende 2000. i šire od nje. U kontekstu procesa globalizacije, knjiga pokušava odgovoriti na pitanje: Što je to zapadni Balkan? Odgovoru prethodi prikaz političkih ideja i inicijativa o rekonstrukciji prostora bivše Jugoslavije od godine 1993.-2000., koje su u znatnoj mjeri sukladne idejama zapadnog Balkana.
....

Nadamo se da će izlazak ove knjige na svjetlo dana omogućiti bolje razumijevanje globalizacijskih procesa, ideja i projekata, te strategija i procesa koji uvelike određuju budućnost ovog prostora. Bez pretjerivanja se može reći da je ovo vrijeme preslagivanja, preuređenja, stvaranja nove političke slike, formatiranja novih odnosa koji će odrediti naše živote u idućih pedeset i više godina.Prema tomu, ti preformatirajući procesi nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim, jer doista nije svejedno kako će nam izgledati budućnost za koju moramo biti svi odgovorni da bismo uopće bili slobodni.»

 

 

Božo Žepić: Četiri modela društvenog preuređenja Bosne i Hercegovine, 95 Kb

Raščlana četiriju modela društvenoga preustroja BiH: građanske države, regionalizirane građanske države, triju nacionalnih republika i kantonalne države, s argumentima za i protiv, te prikazom pristaša i protivnika pojedinih predloženih modela

 

 

Miroslav Tuđman, Ivan Bilić: Planovi, sporazumi, izjave o ustavnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine 1991. – 1995., 5.54 Mb

Opsežna zbirka svih relevantnih dokumenata o Bosni i Hercegovini ratnoga razdoblja, uključujući razne saborske i parlamentarne rezolucije, planove međunarodne zajednice poput Cutilheirovog, Vance-Owenovog,.., sporazume Bobana i Karadžića, Tuđmana i Izetbegovića, bilaterlane razgovore Izetbegovića i Karadžića o istočnoj Bosni itd.

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.34 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama:
4.1 O političkim ciljevima i razlikama u Predsjedništvu BiH ; 4.2 Predsjedništvo BiH o sustavu vrijednosti "zapadne civilizacije" ;4.3 Hrvatski predstavnici osporavaju članstvo R. Delića u Predsjedništvu BiH ; 4.4 Stavovi predsjedništva BiH o uniji triju republika; 4.5 Predsjedništvo BiH o muslimanskoj ofanzivi u Srednjoj Bosni; 4.6 Paritet vlasti veliki je, ogroman ustupak; 5. Djelovanje Predsjedništva BiH u uvjetima bitno smanjene komunikacije između Sarajeva i drugih dijelova BiH, o neorganiziranosti sustava i tijela vlasti pod kontrolom tog istog Predsjedništva, o stvarnom mjestu donošenja svih bitnih odluka, o pregovorima s bosanskim Srbima za vrijeme opsade Sarajeva;  5.1. Odvojenost Predsjedništva BiH od "ostatka BiH i svijeta" te njihova nepripremljenost za nadolazeće događaje; 5.2. Ured Alije Izetbegovićeva mjesto je gdje se uistinu donose sve bitne odluke; 5.3. Pregovori bosanskih Muslimana i bosanskih Srba ; 5.4. Nepovjerenje članova Predsjedništva prema Republici Hrvatskoj te prema Hrvatima iz većeg dijela BiH, što dovodi do napada na srednju Bosnu;
5.5. Zašto je počeo rat u Srednjoj Bosni; 6. Djelovanja i podjele između muslimanskih članova Predsjedništva BiH; 6.1. Alija Delimustafić; 6.2. Sefer Halilović; 6.3. Rasim Delić...

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.74 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva SRBiH sa generalom Veljkom Kadijevićem, održane u Sarajevu 21. Juna 1991. godine; Magnetofonski snimak sastanka Predsjednika i članova Predsjedništva SRBIH i predsjednika vlade SRBIH s najvišim ličnostima SSNO i generalštaba OS SFRJ, održanog 15. oktobra 1991. godine u Sarajevu; Magnetofonski snimak 83. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine održane 6. Maja 1992. godine; Magnetofonski snimak 84. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine održane 6. 5. 1992. godine ...

Dostupno na stranici http://www.nsf-journal.hr/issues/v7_n3/index.htm

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.73 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak 108. sjednice Predsjedništva RBiH održane 1.06.1992. godine; Magnetofonski snimak 113. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine održane 6.Juna.1992. godine; Magnetofonski snimak 114. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 9. 6. 1992. godine . . .

Dostupno na: http://www.nsf-journal.hr/issues/v7_n4/index.htm

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.53 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak 153. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 6. avgusta 1992. godine; Zapisnik 155. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 13. avgusta. godine 1992.; Magnetofonski snimak 155. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 13. avgusta 1992. godine septembra 1992. godine . . .

Dostupni na:http://www.nsf-journal.hr/issues/v8_n1/index.htm

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 933 Kb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak 183. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 11. januara 1993. godine; Magnetofonski snimak 185. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 22. januara 1993. godine; Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva RBiH i predsjednika stranaka održane 2. februara 1993. godine ; Magnetofonski snimak 189. sjednice Predsjedništva RBiH i Vlade RBiH sa parlamentarnim strankama održane 21. februara 1993. godine; Magnetofonski snimak 192. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održana 25. marta 1993. godine ...

Dostupno na: http://www.nsf-journal.hr/issues/v8_n2/index.htm

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.91 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva Republike BiH, održane 18.10.1993. godine; Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 19. oktobra 1993. godine, u 17,00 sati;
Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 21. oktobra 1993. godine . . . .

Sa stranice: http://www.nsf-journal.hr/issues/v8_n3/index.htm

 

 

Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 1.08 Mb

Neke od tema zabilježenih u ovim diskusijama: Magnetofonski snimak sjednice Predsjedništva Republike BiH, održane 02.01.1994. godine; Magnetofonski snimak 235. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 14.1.1994. godine;  Magnetofonski snimak 236. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 16.januara 1994. godine; Magnetofonski snimak 237. sjednice Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, održane 28.januara 1994. godine ....

Skinuto sa: http://www.nsf-journal.hr/issues/v8_n4/index.htm

 

Davor Domazet-Lošo: Klonovi nastupaju, 3.03 Mb

Nastavak uspješnice «Gospodari kaosa» (također dostupne za preuzimanje na ovom situsu). Poglavlja su sljedeća: 1.GEOSTRATEGIJA I GEOPOLITIKA - POLAZIŠTA ZA PRONICANJE POLITIČKIH PROCESA BUDUĆNOSTI; 2. RAT GOSPODARA KAOSA PROTIV VRJEDNOTA; 3. MIMOHOD KLONOVA STRATIŠTIMA ZAPADNE CIVILIZACIJE; 4. JURIŠ KLONOVA NA ZEMLJU "NEUSTRAŠIVIH SVJEDOKA EVANĐELJA"; 5. 'PREVENTIVNI RAT' PROTIV IRANA - UVOD U APOKALIPTIČNA, POSLJEDNJA VREMENA; 6. TKO JE ZA PROGONSTVO, U PROGONSTVO ĆE IĆI.

Preuzeto s http://e-knjige.4shared.com/

 

 

Ivan Zlopaša: Politička sudbina Hrvata u BiH, 1.61 Mb

Detaljna analiza političkih opcija Hrvata u BH; prošlosti, sadašnjosti i problematizirane budućnosti

 

 

 

 

 

 

JEZIK & KULTURA & RELIGIJA

Mario Grčević: NACRT ZA STUDIJU O JERNEJU KOPITARU KAO STRATEGU KARADŽIĆEVE KNJIŽEVNOJEZIČNE REFORME NA HRVATSKIM TEMELJIMA, 312 Kb

Temeljna studija o jezičnoj reformi Vuka Karadžića, te nastanku serbokroatizma kao političko-policijskoga projekta austrijske države. Ostali autorovi radovi, uglavnom na hrvatskom i njemačkom, mogu se naći na stranici http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261803

 

 

Ćiro Raič: Ćiro Raič & Hercegovina, 791 Kb

Foto-monografija o Hercegovini, od pretpovijesti do Osmanskoga doba. Izvorno na stranicama HIC-a

 

 

DARIJA GABRIĆ-BAGARIĆ: PRIMJERI BOSANSKOHERCEGOVAČKE PISMENOSTI I KNJIŽEVNOSTI - Od 11. do 19. stoljeća, 784 Kb

Antologija koju je sastavila poznata hrvatska jezikoslovka podrijetlom iz BiH. Autorica, koje je primarni stručni interes starija hrvatska filologija, navlastito 16. i 17. stoljeća, dala je u ovome djelu prijesjek hrvatske jezične baštine u Bosni i Hercegovini; dio starijih natpisa ulazi i u poklad srpskoga i bošnjačkoga jezika 

 

 

Vatroslav Jagić: Iz prošlosti Hrvatskoga jezika, 5.96 Mb

Poznata studija jednog od najutjecajnijih svjetskih slavista, objavljena u zagrebačkom listu «Književnik» 1864. Stručan filološko-povijesni prikaz na razini znanstvenih spoznaja onoga doba.  

 

 

Mirko Marjanović: LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS, 783 Kb

Studija je dio projekta «Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini u 100 knjiga», koju su pokrenuli HKD Napredak i Matica hrvatska. U predgovoru autor izrijekom kaže: «U Leksikonu se ne nalaze književnici iz BiH i Hrvatske muslimanskog podrijetla, jer je njihovo djelo, u književno-povijesnom i kritičkom smislu, već obrađeno u sličnim publikacijama u Hrvatskoj i jer su se društveno-političke prilike za takav posao i u Bosni i Hercegovini stubokom promijenile.
Tu prije svega mislim na književnike muslimanskog podrijetla između dvaju ratova među kojima su: Salih Alić, Salih-beg Akamović, Safet-beg Bašagić Redžepašić, Abdurezak Hifzi Bjelavac, Mehmed Čaušević, Džemaludin Čaušević, Husnija Čengić, Enver Čolaković, Musa Ćazim Ćatić, Vejsil Ćurčić, Mehmedalija Mak Dizdar, Abdulah Dizdarević, Husejin Đogo, Rasim Filipović, Mustafa H. Grabčanović, Kasim Gujić, Osman Nuri Hadžić, Fadil Hadžić, Muhamed Hadžijahić (koji o ovome problemu raspravlja u svojoj knjizi Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. godine, Sarajevo, 1938.), Hadži Mehmed Handžić, Rešad Kadić, Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Riza-beg Kapetanović Ljubušak, Hasan Kikić, Hamdija M. Kreševljaković (autor djela Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni, Sarajevo, 1912.) , Džafer-beg Kulenović, Nahid Kulenović, Mehmed Dželaludin Kurt, Ademaga Mešić, Edhem Mulabdić, Hamdija Mulić, Ahmed Muradbegović, Abdurahman Nametak, Alija Nametak, Fehim Hasan Nametak, Šemsudin Sarajlić, Fehim Spaho, Hamid Ekrem Šahinović, Munir Ekremov Šahinović, Murat Šuvalić, Mahmud Traljić, Seid M. Traljić, Džemila Hanumica Zekić, Omer Zubrić, Ismet Žunić, i dr. Ne zaboravljam ni genarcije nakon II. svjetskog rata (njihova imena neću nabrajati), čiji su se predstavnici za života opredjeljivali kao hrvatski književnici i koji su svojim ukupnim djelovanjem pripadali hrvatskoj književnosti, što neki od njih, još živući, i danas s ponosom potvrđuju, dok se drugi povlače i izjašnjavaju isključivo za bošnjačku književnost, ali, neka taj složeni problem ipak ostane izvan ovoga Leksikona.» Uzme li se u obzir da nisu uvršteni ni hrvatski pisci istočno-pravoslavne konfesionalne pripadnosti (Novak Simić, ...), leksikon je već samopostavljenim kriterijima okljaštren na popis katoličkih autora. No, i kao takav, sadrži niz vrijednih podataka.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Pocetna | Forum | Kontakt | English
2009. Developed by asker