RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika


Povijesni pabirci

Na stranici «Povijesni pabirci» nakanili smo sakupiti faktografski materijal «lakše naravi». Esencijalno, radi se o zbirci političkopovijesnih citata i ulomaka koji se nalaze u povjesničarskim djelima starijega ili polemičkoga pristupa, a više nisu predmetom sustavnih istraživanja u sintetskim radovima moderne akademske historiografije. Poglavito, tu su uradci Dominika Mandića-pravo vrelo brižno složenih citata i osvrta kojima je auktor pokušao «dokazati» etnički hrvatski korijen Bosne i Hercegovine.
Pročitajte više » | 17.11.2009. | Pregledano 10208 put(a)

Prijepori oko etnogeneze

Neven Budak, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pripada mlađemu naraštaju hrvatskih povjesnika. Predmet interesa mu je poglavito starija hrvatska povijest, i to najviše spekulativna područja etnogeneze i politogeneze- ono što bi se moglo opisati nazivkom jednoga poglavlja iz doljenavedene knjige: origo gentis.
Pročitajte više » | 17.11.2009. | Pregledano 10017 put(a)

Kulturnopovijesne raščlane: umjetnost i graditeljstvo

Rasprava ugledne hrvatske povjesničarke Benedikte Zelić-Bučan o starohrvatskim crkvicama u srednjovjekovnom Zahumlju jedan je od radova koji bijahu zabranjivani ili marginalizirani u doba SFRJ- naime, u javnosti rijetko spominjana (ali prešutno obvezujuća) dogma zahtijevala je da se hrvatski etnički prostor suzi što više, a to je na «akademskoj» razini poglavito značilo minoriziranje udjela hrvatstva u starijoj povijesti sadašnjih država Bosne i Hercegovine, te manjim dijelom i Crne Gore.
Pročitajte više » | 17.11.2009. | Pregledano 9820 put(a)

Kulturnopovijesne raščlane: jezik i književnost

Na ovoj smo stranici nakanili prikazati stariju jezičnu i književnu baštinu Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao i okolnih područja iz kojih su u Bosnu, Hum, Zahumlje i Travunju dotjecala uljudbena strujanja, a koja je bosansko-humsko područje vraćalo preobraženo, i, često, obogaćeno. Naravno-detaljan je prijegled takve teme na svemrežnoj postaji nemoguć, pa smo se usredotočili ponajviše na pogled iz ptičje perspektive.
Pročitajte više » | 17.11.2009. | Pregledano 11317 put(a)

Povijesni orisi: starije povjestice vrela, kritike, raščlane i prikazi

U ovome će odjeljku biti predstavljen raznorodni materijal iz pera najuglednijih stručnjaka za povjesnicu starijega doba. Kako sami auktori pripadaju raznim vremenskim razdobljima i školama (pa već time status znanstvenosti varira od pisca do pisca- da se i ne govori o intencionalnosti pojedinih stručnjaka), mi ćemo jedino dati kratke uvodne opaske koje predstavljaju naš stav o vrijednosti i profilu pojedinih uradaka. Sami radovi se mogu raščlaniti na nekoliko načina.
Pročitajte više » | 17.11.2009. | Pregledano 9421 put(a)

Anketa

Ustavi