RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika


Zvonko Pandžić: Od Galileja do zlatne ptičice : O posmrtnoj mutaciji »srpskohrvatskoga« jezika , 303 Kb

Hrvatski filolog Zvonko Pandžić polemizira sa serbokroatističkim stavovima o hrvatskom jeziku koje iznosi lingvistica Snježana Kordić. Tekst je prvotno objavljen u književnom časopisu “Republika”.
Pročitajte više » | 26.08.2010. | Pregledano 14508 put(a)

Guča Gora - Vitomir Lukić

19. rujna 1973 - Korekcija moje već legendarne slike o samostanu Guča Gora, vezane za zvučni dojam imena, za Andrićevu prozu, za spominjanja u raznim kontekstima.
Pročitajte više » | 10.04.2010. | Pregledano 9608 put(a)

Mirko Marjanović: LEKSIKON HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS, 783 Kb

Studija je dio projekta «Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini u 100 knjiga», koju su pokrenuli HKD Napredak i Matica hrvatska. U predgovoru autor izrijekom kaže: «U Leksikonu se ne nalaze književnici iz BiH i Hrvatske muslimanskog podrijetla, jer je njihovo djelo, u književno-povijesnom i kritičkom smislu, već obrađeno u sličnim publikacijama u Hrvatskoj i jer su se društveno-političke prilike za takav posao i u Bosni i Hercegovini stubokom promijenile. Tu prije svega mislim na književnike muslimanskog podrijetla između dvaju ratova među kojima su: Salih Alić, Salih-beg Akamović, Safet-beg Bašagić Redžepašić, Abdurezak Hifzi Bjelavac, Mehmed Čaušević, Džemaludin Čaušević, Husnija Čengić, Enver Čolaković, Musa Ćazim Ćatić, Vejsil Ćurčić, Mehmedalija Mak Dizdar, Abdulah Dizdarević, Husejin Đogo, Rasim Filipović, Mustafa H. Grabčanović, Kasim Gujić, Osman Nuri Hadžić, Fadil Hadžić, Muhamed Hadžijahić (koji o ovome problemu raspravlja u svojoj knjizi Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. godine, Sarajevo, 1938.), Hadži Mehmed Handžić, Rešad Kadić, Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Riza-beg Kapetanović Ljubušak, Hasan Kikić, Hamdija M. Kreševljaković (autor djela Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni, Sarajevo, 1912.) , Džafer-beg Kulenović, Nahid Kulenović, Mehmed Dželaludin Kurt, Ademaga Mešić, Edhem Mulabdić, Hamdija Mulić, Ahmed Muradbegović, Abdurahman Nametak, Alija Nametak, Fehim Hasan Nametak, Šemsudin Sarajlić, Fehim Spaho, Hamid Ekrem Šahinović, Munir Ekremov Šahinović, Murat Šuvalić, Mahmud Traljić, Seid M. Traljić, Džemila Hanumica Zekić, Omer Zubrić, Ismet Žunić, i dr. Ne zaboravljam ni genarcije nakon II. svjetskog rata (njihova imena neću nabrajati), čiji su se predstavnici za života opredjeljivali kao hrvatski književnici i koji su svojim ukupnim djelovanjem pripadali hrvatskoj književnosti, što neki od njih, još živući, i danas s ponosom potvrđuju, dok se drugi povlače i izjašnjavaju isključivo za bošnjačku književnost, ali, neka taj složeni problem ipak ostane izvan ovoga Leksikona.» Uzme li se u obzir da nisu uvršteni ni hrvatski pisci istočno-pravoslavne konfesionalne pripadnosti (Novak Simić, ...), leksikon je već samopostavljenim kriterijima okljaštren na popis katoličkih autora. No, i kao takav, sadrži niz vrijednih podataka.
Pročitajte više » | 09.12.2009. | Pregledano 9784 put(a)

Vatroslav Jagić: Iz prošlosti Hrvatskoga jezika, 5.96 Mb

Poznata studija jednog od najutjecajnijih svjetskih slavista, objavljena u zagrebačkom listu «Književnik» 1864. Stručan filološko-povijesni prikaz na razini znanstvenih spoznaja onoga doba.
Pročitajte više » | 22.05.2010. | Pregledano 8859 put(a)

DARIJA GABRIĆ-BAGARIĆ: PRIMJERI BOSANSKOHERCEGOVAČKE PISMENOSTI I KNJIŽEVNOSTI - Od 11. do 19. stoljeća, 784 Kb

Antologija koju je sastavila poznata hrvatska jezikoslovka podrijetlom iz BiH. Autorica, koje je primarni stručni interes starija hrvatska filologija, navlastito 16. i 17. stoljeća, dala je u ovome djelu prijesjek hrvatske jezične baštine u Bosni i Hercegovini; dio starijih natpisa ulazi i u poklad srpskoga i bošnjačkoga jezika
Pročitajte više » | 09.12.2009. | Pregledano 10130 put(a)

Ćiro Raič: Ćiro Raič & Hercegovina, 791 Kb

Foto-monografija o Hercegovini, od pretpovijesti do Osmanskoga doba. Izvorno na stranicama HIC-a
Pročitajte više » | 09.12.2009. | Pregledano 8579 put(a)

Mario Grčević: NACRT ZA STUDIJU O JERNEJU KOPITARU KAO STRATEGU KARADŽIĆEVE KNJIŽEVNOJEZIČNE REFORME NA HRVATSKIM TEMELJIMA, 312 Kb

Temeljna studija o jezičnoj reformi Vuka Karadžića, te nastanku serbokroatizma kao političko-policijskoga projekta austrijske države. Ostali autorovi radovi, uglavnom na hrvatskom i njemačkom, mogu se naći na stranici http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261803
Pročitajte više » | 09.12.2009. | Pregledano 8021 put(a)

Anketa

Ustavi