RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

19. obljetnica napada ABiH na Prozor-Ramu

Napisano 23.10.2011. 13:43
Sukob u Prozoru

Krajem ožujka 1992. postrojbe HVO-a Rama nalaze se na bojišnici prema Kupresu.Muslimanski narod je poprilično rezerviran. Razmjerno jačini njihova stradanja u istočnoj Bosni i Sarajevu, broj Muslimana koji se uključuju u postrojbe HVO-a je veći. Organiziraju i svoje postrojbe koje su nazvali Teritorijalna obrana. Krajem svibnja zajedno s hrvatskim postrojbama nalaze se na bojišnici prema Kupresu i na nadzornoj točki Dobro Polje. HVO je uvelike naoružavao Teritorijalnu obranu i davao im logističku potporu koju su oni najviše koristili za svoje skrivene ciljeve.

Prehranu, opskrbu gorivom, inženjerijske radove za vrijeme boravka vojnika TO na terenu financirao je HVO, a uloga Muslimana svela se na slanje određenog broja vojnika na bojišnicu, no često se i to izbjegavalo.

I prije prvog sukoba Muslimani potpuno napuštaju bojišnicu prema Kupresu i spremaju se za ostvarenje svoga plana - stvaranja "muslimanskog slobodnog teritorija na prostoru općina Konjic - Jablanica – Prozor.“ Kroz cijelo vrijeme do sukoba Muslimani su se spremali, potaknuti svojim političkim vodstvom iz Sarajeva, da teritorij koji su im oduzeli Srbi nadoknade progonom Hrvata. Raspored muslimanskih rovova i snajperista po gradu Prozoru, tajna, dobro pripremljena i opremljena muslimanska bolnica u gradu Prozoru, dobro pripremljena propaganda i svjesno odabrani trenutak napada razotkrivaju dobro smišljen plan.

Sukob u Prozoru kao dio šireg sukoba TO i HVO-a

U više navrata muslimanski vojnici, pripadnici Teritorijalne obrane, povukli su se s crte obrane prema srpskim postrojbama, a i dalje su sudjelovali na promatračnici u Dobrom Polju. U susjednim općinama neprestana su trvenja HVO-a i muslimanskih oružanih snaga. Sve to djeluje na ponašanje Muslimana u općini Rama. Većih incidenata između dvije vojske na prostoru Rame do kolovoza nije bilo. Bilo je stanovitih izgreda na području Uzdola, jer su pripadnici Muslimanskih oružanih snaga (MOS) iz Hera znali praviti manje incidente u blizini sela, na Herskoj krivini uspostavili su punkt i pregledavali sve koji su prolazili. Sredinom kolovoza MOS dovozi oklopno vozilo BOV u grad Prozor i s njim „paradira“ po gradu ne želeći ga uključiti u borbe prema Kupresu. Sve češće su nejasnoće na relaciji HVO-a i MOS-a, te između predstavnika u općinskoj vlasti.

Incidenti HVO-a i MOS-a u središnjoj Bosni i njihov utjecaj na prilike u općini Prozor

U noći 21. na 22. listopad 1992. izbili su sukobi između HVO-a i MOS-a u Novom Travniku. Pripadnici MOS-a Prozor povlače se s položaja prema srpskim postrojbama na Kupresu i stacioniraju se u gradu Prozoru. Postrojbe Specijalne policije HZ HB iz Livna poslane su da primire situaciju u Novom Travniku, ali su na kontrolnoj točki na ulazu u Gornji Vakuf vraćene od muslimanskih vojnika. Istog dana autobus mješovitog sastava vojne policije HZ HB poslan je kao pomoć braniteljima u gradu Jajcu. No, i oni su vraćeni s kontrolne točke na ulazu u Gornji Vakuf, što je za posljedicu imalo pad grada Jajca krajem listopada 1992. i protjerivanje 30 tisuća ljudi. Svi ovi sukobi utjecali su i na situaciju u općini Rama.

Noć neuspjele urote

Pokušaj smirivanja napetosti na zajedničkom sastanku vojnih i civilnih predstavnika Hrvata i Muslimana 21. i 23. listopada 1992. završio je krvavim sukobom, unaprijed isplaniranim. Sve je bilo spremljeno za sukob, muslimanske postrojbe već su se rasporedile po gradu i rovovima oko grada. U vrijeme sastanka o podjeli vlasti ubijen je hrvatski vojnik Franjo Zadro, u rajonu Zgonovi. Znajući što muslimanske postrojbe i političko vodstvo spremaju, Hrvati su bili spremni. Sve je bilo jasno iz primjera Uskoplja i Novog Travnika. Dodatni znak da Muslimani spremaju urotničku pobunu, bilo je povlačenje vojnika s crte obrane prema Kupresu 21. listopada te neuspjeli pokušaj zaustavljanja dva autobusa muslimanskih vojnika na kontrolnoj točki na Jasenu, na putu Jablanica - Prozor. Muslimanski vojnici postavili su pred kontrolnu točku tešku strojnicu i tako prisilili policiju da ih propusti. Oni su sporednim putem prešli do Uskoplja. Sastanak predstavnika dvije vojske 23. listopada iznenada je prekinut jer su snage MOS-a napale Crni vrh oko 13 sati i ubile Franju Zadru. Nakon toga u gradu se čula sporadična pucnjava koja se u kasnim poslijepodnevnim satima 23. listopada pretvorila u pravi rat.

Žestoke borbe trajale su cijelu noć. Zahvaljujući spremnosti HVO-a i postrojbe HOS-a, Prozor je oslobođen, a već 24. listopada započelo je izvlačenje snaga MOS-a i civila iz Prozora. Hrvatske snage - brigada „Rama“, potpomognuta postrojbom HOS-a koju je predvodio Marinko Beljo, Vojnom policijom i manjim snagama brigade „Kralj Tomislav“ - iznimno brzo ovladale su gradom. Pobuna muslimanskih ekstremista slomljena je iako su bili dobro raspoređeni po gradu i pružali žestok otpor. Hrvatske snage potpuno su oslobodile grad i okolicu, u granicama općine snage MOS-a povukle su se u sela koja se nalaze u istočnom dijelu općine: Here, Šćipe i Kute, te zauzele položaje HVO-a na Menjiku. Mnogo kuća I gospodarskih zgrada u gradu je oštećeno, a neke su i zapaljene. Poginulo je 5, a ranjeno 18 pripadnika HVO-a. Muslimansko stanovništvo izbjeglo je prema Jablanici, Gornjem Vakufu te selima Here, Kute i Šćipe. Nakon oslobođenja Prozora na vidjelo je izašlo urotničko djelo muslimanskog vodstva i postojanje plana „Beta“ za sukob s HVO-om. U jednoj privatnoj kući u gradu nađena je dobro opremljena tajna muslimanska bolnica, a svi Muslimani su besplatno dobivali lijekove u ljekarnama koje je HVO opskrbljivao i liječili se u bolnicama u Rumbocima i u Splitu.

Beta

Pozadina sukoba

Premda muslimanski mediji, službeno političko vodstvo, ali i mediji u Republici Hrvatskoj, pa i istaknuti hrvatski političari, spominju i smatraju sukob u Prozoru početkom hrvatsko-muslimanskog sukoba, pisani akti ipak jasno pokazuju da je sukob u Prozoru bio nastavak jednog šireg sukoba. Incidenti između HVO-a i MOS-a u Novom Travniku 18. listopada imali su utjecaj i na područje okolnih općina, tako i na područje općine Prozor. Gledajući šire, zbog teške situacije oko Jajca gdje su bosanskohercegovački Hrvati imali značajne vojne snage ne samo iz Jajca, nego I drugih krajeva, poglavito iz zone Središnja Bosna, izbijanje sukoba s MOS-om nije bilo u interesu HVO-a pa su ga nastojali izbjeći. Glavni stožer nastojao je ili ojačati prisutnost snaga HVO-a ili spriječiti dolazak pojačanja MOS-a na prostore oko Novog Travnika. Snage HVO-a u Bugojnu stavljene su u pripravnost zbog dogovora s lokalnim MOS-om da jedinice ne šalju izvan područja općine. Zajednički je blokirana prometnica prema Travniku. Napeto stanje bilo je i u Gornjem Vakufu, obadvije vojske bile su u punoj pripravnosti, ali su i dalje zajednički držale punktove. U Prozoru nije bilo incidenata tih dana, ali je bilo napeto, pogotovo kada su se 21. listopada 1992. pripadnici MOS-a povukli s crte obrane prema Kupresu i stacionirali u dijelovima grada naseljenim većinom Muslimanima. Štoviše, komanda TG-1 MOS-a zapovjedila je slanje pomoći iz Gornjeg Vakufa u Prozor.

Ponašanje Glavnog stožera HVO-a i zapovjedništva brigade "Rama“

Zbog nastale situacije i povlačenja snaga MOS-a s crte prema Kupresu, sav teret obrane pao je na pripadnike brigade „Rama“. Zapovjedništvo brigade tražilo je da se osigura pomoć susjednih općina. Od zapovjedništva Operativne zone Sjeverozapadna Hercegovina, zapovjedništvo brigade „Rama“ dobilo je 20. listopada 1992. zapovijed da prati stanje i nadzire svoje područje, te ne dopusti da ih se isprovocira, zapovjeđeno mu je podići borbenu spremnost na potrebnu razinu. Sukobi u Novom Travniku kulminirali su 21. i 22. listopada. Odnos HVO-a i MOS-a dodatno je pogoršan 21. listopada nakon što je skupina vojnika HVO-a iz Gruda uspjela proći prema središnjoj Bosni. Kad je komanda TG-1 MOS-a dobila obavijest iz Prozora da je vod II. bojne Vojne policije, njih 45 ojačani s 25 vojnika iz interventnog voda brigade „Petar Krešimir IV“, iz Livna upućen u središnju Bosnu, zaustavljeni su na kontrolnoj točki u Gornjem Vakufu. Došlo je do blokade Gornjeg Vakufa iz svih smjerova. Vraćene postrojbe policije smještene su na Makljen i na branu Hidroelektrane Rama na Mluši. Nakon pregovora napetosti u Gornjem Vakufu su smirene, a na kontrolnim točkama su ponovo postavljeni mješoviti timovi. Operativna zona Sjeverozapadna Hercegovina izvijestila je Glavni stožer HVO-a da se poduzimaju mjere kako bi se „spriječili sukobi HVO-a i MOS-a, posebno u Gornjem Vakufu i Prozoru“.

Ramski Branitelji


Nema komentara

Anketa

Ustavi