RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

UPISI Predstavljamo: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar

Napisano 10.05.2011. 04:42

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilište u Mostaru
Dekan: dr.sc. Zoran Primorac, izv. prof.
Adresa: Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar
Broj telefona: 036 355 455
Fax: 036 355 458
E – mail: [email protected]
Web stranica: www.fpmoz.ba

UKRATKO O FAKULTETU

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Proizašao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske godine 2005./2006. Od akademske godine, 2005./2006., Fakultet djeluje po programu Bolonjskoga procesa (3+2+3).Dodiplomski studij traje tri godine, a po njegovu završetku stječe se naziv prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea). Diplomski studij traje dvije godine. Njegovim završetkom stječe se naziv magistar/ magistra struke. Nakon toga može se upisati doktorki studij koji traje još tri godine.

Analizirajući potrebe za različitim obrazovnim profilima kao i interes studenata, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti želi udovoljiti navedenim potrebama i interesima pa fleksibilnim organizacijskim pristupom budućim studentima nudi višestruke kombinacije studija.

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru stječu se znanja sveučilišnih studija u širem spektru različitih usmjerenja.

Gotovo cjelokupno obrazovanje kadrova za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u djelatnosti je Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti! U tom nastavnom procesu sudjeluje 177 nastavnika i suradnika. Stručni kadar koji sudjeluje u radu fakulteta, osim s našeg Sveučilišta, dolazi i sa Sveučilišta iz Zagreba, Zadra, Splita, Osijeka, Sarajeva.

U akademskoj 2005./2006. godini na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na jedanaest (11) studijskih grupa bilo je preko 1450 studenata.

 

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti mogu se upisati sljedeći studiji:

1. Fizička kultura

2. Glazbena umjetnost

3. Pedagogija

4. Biologija

5. smjer Znanosti o okolišu (Ekologija)

6. Zemljopis

7. Kemija

8. Informatika

9. Matematika

10. Fizika

11. Razredna nastava

12. Predškolski odgoj

Studiji su organizirani jednopredmetno i dvopredmetno.

Jednopredmetni studiji su:

1. Fizička kultura

2. Glazbena umjetnost

3. Pedagogija

4. Informatike

5. smjer Znanosti o okolišu (Ekologija)

6. Razredna nastava

7. Predškolski odgoj

Dvopredmetni studiji su ravnopravni.
Mogu se studirati u sljedećim kombinacijama:


1. Matematika – Informatika

2. Matematika – Fizika

3. Fizika – Informatika

4. Pedagogija – Informatika

5. Pedagogija - Hrvatski jezik i književnost

6. Pedagogija - Povijest

7. Pedagogija-Filozofija

8. Biologija – Kemija

9. Biologija –Zemljopis

10. Zemljopis – Fizika

11. Zemljopis – Informatika

12. Zemljopis - Povijest

13. Kemija – Fizika

14. Kemija – Informatika

U akademskoj 2006./07. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Studiju biologije otvoren je smjer Znanost o okolišu i na Studiju pedagogije jednopredmetni Studij pedagogije.

U akademskoj 2007./08. na Studiju informatike otvorio se jednopredmetni Studij informatike.

Promotivni video svih fakulteta Sveučilišta, pa tako i ovog:

HB.org


Nema komentara

Anketa

Ustavi