RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

«1 2 3 5 » 

RATNI ZLOČINI MUSLIMANSKIH SNAGA NAD HRVATIMA BOSNE I HERCEGOVINE, 1.93 Mb

Opis i popis ratnih zločina muslimanskih snaga u hrvatsko-muslimanskom ratu 1993.-1994., dostupan na stranici http://www.hic.hr/ratni-zlocini/b-h/index-bh.htm
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 3442 put(a)

Ivo Lučić: Ima li Hercegovine ? (Tko i zašto negira Hercegovinu iHercegovce?), 338 Kb

Iz Uvoda: Naime, primjetno je da se već duže u određenim medijima, političkim krugovima i uopće u javnom diskursu izbjegava Bosnu i Hercegovinu nazvati njezinim punim i pravim imenom, nego je zovu samo Bosnom. O ovome postoji niz potvrda i reakcija u bosansko-hercegovačkim medijima, pa se ne može govoriti o slučajnosti ili o nepoznavanju problema. Je li u pitanju jezična ekonomija, intelektualna lijenost, malograđanska ignorancija, osmišljeni politički projekt, ili ima možda od svega toga po malo? To ćemo pokušati utvrditi u ovom tekstu.
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 3483 put(a)

Davor Marijan: Sukob HVO-a i ABIH u Prozoru, u listopadu 1992., 463 Kb

Analiza sukoba koji je često označavan kao neformalni početak rata između Hrvata i Muslimana-Bošnjaka. Autor je moderni hrvatski vojni povjesničar i pisac nekoliko visoko vrjednovanih knjiga o ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 4578 put(a)

Davor Domazet-Lošo: Kako je pripremana agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu ili preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu, 1 Mb

Detaljna studija o pripremi agresije na Hrvatsku i BH. Preuzeto iz časopisa «National security and the future», http://www.nsf-journal.hr/issues/index.htm
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 5061 put(a)

Ivo Lučić: Ustavne promjene u BiH i konsocijacijski modeli, 248 Kb

Tekst o modelu konsocijacijske ili sudruštvene preobrazbe Bosne i Hercegovine. Objavljen u časopisu «Status»
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 2990 put(a)

Ivica Mlivončić: Zločin s pečatom, 985 Kb

Knjiga sastavljena od podlistaka objelodanjenih u «Slobodnoj Dalmaciji». Tema je muslimansko-hrvatski rat 1993.-1994. u BiH i stradanje Hrvata
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 9753 put(a)

Nikola Z. Bjelovučić: Crvena Hrvatska i Dubrovnik, 7.52 Mb podijeljeno u deset poglavlja

Znamenita studija hrvatskoga povjesnika o najranijoj prošlosti hrvatskoga juga, pokrivajuća, uglavnom, razdoblje od 9. do 11. stoljeća. Objelodanjen 1929., Bjelovučićev tekst i dalje je vrelo dragocjenih podataka o tom razdoblju povijesnih zemalja i gradova Huma, Zahumlja, Duklje i Dubrovnika. Preuzeto sa stranice http://crohis.com/
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 4321 put(a)

Srećko Džaja i Dubravko Lovrenović: Srednjovjekovna Crkva bosanska, 1.3 Mb

Detaljna raščlana naravi srednjovjekovne crkve koja ne bijaše ni bogumilska ni dualistička. Na stranicama časopisa «Svjetlo Riječi», http://www.svjetlorijeci.ba/
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 5680 put(a)

Ivo Perić: Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, 383 Kb

Cjelovit prikaz bosansko-hercegovačke povijesti iz pera uglednoga hrvatskoga povjesničara
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 4098 put(a)

Ferdo Šišić: Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo vrijeme, 21.5 Mb, podijeljeno u devet poglavlja

Klasično historiografsko djelo o posljednjem razdoblju stare bosanske države, autora koji je jedan od najvažnijih povjesničara hrvatske i bosanske medievistike uopće. Preuzeto sa stranice http://crohis.com/
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 5257 put(a)

Vatroslav Murvar: Na izvorima srpskih neistina, 961 Kb

Prijetisak kultnoga publicističkoga djela iz 1941. u kojem su raskrinkani mnogi srpski nacionalistički mitovi i krivotvorine, od jezika do povijesti, od kulture do antropologije. Analizirana je propagandistička djelatnost istaknutih srpskih kulturnih djelatnika (Vuk Karadžić, Jovan Cvijić, Aleksa Ivić, Jovan Skerlić, Slobodan Jovanović, ...), kao i herostratstvo hrvatskih filologa i pisaca (Vatroslav Jagić, Tomo Maretić, ...)
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 5994 put(a)

Neven Budak: Prva stoljeća Hrvatske, 670 Kb

Moderno eruditsko djelo o prijepornicama starije hrvatske i južnoslavenske povijesti i njezinim čestim temama: historijskim izvorima poput Porfirogeneta, statusu Humskoga kneštva, etno-kulturnom krajoliku ranih Sklavinija i ulozi Grgura Ninskog
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 5062 put(a)

Nikica Barić: Je li 1995. godine Hrvatska počinila etničko čišćenje Srba, 191 Kb

Na osnovi literature, tiska i vrlo ograničenih arhivskih izvora, autor razmatra je li Republika Hrvatska 1995. godine u vojnim akcijama oslobađanja područja, koja su bila pod nadzorom srpskih pobunjenika, izvršila planirano protjerivanje tamošnjeg srpskog stanovništva. Pri tome pokazuje da su objašnjenja, koja naglašavaju hrvatsku odgovornost za “etničko čišćenje” srpskog stanovništva na pobunjeničkim područjima, uglavnom pojednostavljena i ne daju pravu i potpunu sliku tih događaja.
Pročitajte više » | 05.01.2010. | Pregledano 4597 put(a)

James Sadkovich: Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države, 180 Kb

Autor naglašava da se od povjesničara očekuje revizija postojećih rezultata u historiografiji, a da su nove interpretacije nužne ako želimo ispraviti pogrješke prethodnika. Svrha ovog članka identifikacija je nekih preprjeka na koje su nailazili F. Tuđman i njegova vlada, u cilju da stvore hrvatsku državu. Teze o tom da je Tuđman vodio dvostruku politiku i da je želio sa S. Miloševićem podijeliti Bosnu i Hercegovinu temelje se na nerazumijevanju njegovih ideoloških pogleda i politike te stvarnosti 1990-ih. Naime, Tuđman je inzistirao na suradnji s hrvatskim Srbima, ali nije želio srpskim pobunjenicima dati četvrtinu hrvatskoga državnog teritorija. Također je htio zaštititi Hrvate izvan Hrvatske, a hrvatsko iseljeništvo vratiti u domovinu. Njegov ideal bila je Hrvatska koja će obuhvatiti što više Hrvata, ali je također svoju politiku oblikovao u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice.
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 3844 put(a)

Vera Katz: Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu, 134 Kb

Autorica opisuje stanje u opkoljenom i bombardiranom Sarajevu s naglaskom na opisivanju položaja Hrvata u gradu koji su srpski agresori i pobunjenici nastojali osvojiti. Sjećanja i podatke iz ratnih događaja te svoja razmišljanja autorica usmjerava na ulogu i položaj hrvatskih kulturnih i vjerskih institucija u Sarajevu te složenu situaciju u kojoj su se našli Hrvati kao najmanja nacionalna zajednica u Sarajevu razapeta između ponovno «ispremiješanih» nacionalnih i državnih interesa.
Pročitajte više » | 08.12.2009. | Pregledano 4977 put(a)
«1 2 3 5 » 

Anketa

Ustavi