RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Demografsko stanje i procesi katolika u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2015. godine prema izvorima Katoličke Crkve

Napisano 03.03.2016. 11:44

Prema procjeni Agencije za statistiku BiH, godine 2012. u BiH je bilo 3.836.000 stanovnika, a prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, koje je objavila ista Agencija, u BiH je 2013. godine popisano 3.791.622 osoba, ali službeni rezultati toga popisa nisu objavljeni do sada iako je prošlo više od dvije godine otkako je obavljen.

Prema službenim podacima Agencije za statistiku, koji obuhvaćaju sveukupno stanovništvo BiH od 1996. do 2014. godine, cijelu BiH je zahvatio proces depopulacije, povećanja prosjeka starosti stanovništva, proces vrlo ubrzanoga smanjenja broja rođenih i proces povećanja broja umrlih, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Tako je na razini cjelokupnoga stanovništva BiH 1996. godine imala pozitivan priraštaj za čak 21442, dok je 2007. godine prvi put imala negativan priraštaj koji je iznosio -1209, a 2014. godine dosegao je -5712. Ove procese, međutim, treba promatrati također u okviru sličnih događanja koja pogađaju skoro sve europske zemlje.

Prema zbirnim podacima Biskupskih ordinarijata, katolici u BiH još od 2002. godine u kontinuitetu imaju negativan priraštaj, no on je u stalnom opadanju već od 1996. godine kada je bio pozitivan za 1467. Prema istim izvorima, koji su prikupljeni od svih župnih ureda na području pojedinih biskupija, procjenjuje se da je na kraju 2015. godine u BiH bilo 405.735 katolika, što bi bilo za 14.559 manje negoli prethodne 2014. godine, a prirodni priraštaj katolika 2015. godine bio je -2449. Taj rezultat je odnos broja krštenja i sprovoda u pojedinim biskupijama za 2015. godinu: Banja Luka -350, Sarajevo -2009, Trebinje -101 i Mostar +11. A samo usporedbe radi, 1996. godine Banja Luka je bila na -4, Sarajevo na +247, Trebinje na +96 a Mostar na +1128.

Osnovni razlozi demografskoga stagniranja Hrvata u BiH su: ratni progon i iseljavanje, neuspio povratak prognanika i raseljenih, neriješeno pitanje unutrašnjeg uređenja BiH (političko i nacionalno pitanje), visok postotak nezaposlenosti, vrlo negativan prirodni priraštaj Hrvata koji su ostali u BiH i novo iseljavanje.

U traženju mogućega rješenja problema moralo bi se voditi računa o mnogo elemenata. Prije svega, pitanje povratka raseljenih i prognanih sve više izgleda, nažalost, pitanje prošlosti. Ne treba ga nikada zaboraviti ali, i tamo gdje bi mogao, povratak se ne događa. Stoga je od sudbinske važnosti stavljanje snažnoga naglaska na zaustavljanje iseljavanja i podizanje nataliteta. U protivnom tri gore navedena osnovna razloga – progon, denatalitet, novo iseljavanje – posebice ako djeluju istovremeno kao u ovom slučaju, užasno su razorni.

Jednako važno je stvaranje ozračja sigurnosti svake vrste u BiH, kako za pojedince tako za etničke identitete. U okviru toga, posebice bi bilo korisno podizanje političke i pravne sigurnosti koja će pogodovati gospodarskom razvitku.

Uza sve to, bez gospodarskoga razvitka gotovo je nemoguće zaustaviti iseljavanje, a ni podići natalitet. No u stanju, u kakvu se nalaze, u svom budućem političkom i gospodarskom organiziranju Hrvati iz BiH morali bi ubrzano učiti također od židovskoga iskustva i modela organiziranja, provjerenoga i dokazanoga na raznim stranama po svijetu u obrani interesa svoga naroda, posebice u krajevima gdje pripadnici toga naroda žive u stanju društvene manjine.

Na lokalnoj razini stalno treba osnaživati ustanove nacionalne kulture i znanosti: sveučilište, društva, akademija, kazalište, mediji, banka podataka itd. Od velike koristi bili bi: definiranje općih interesa naroda koje će svi promovirati i zastupati, demokratizacija političkoga djelovanja stranaka kroz čuvanje zajedništva naroda, jačanje kredibiliteta Crkve kroz utvrđivanje njezina unutrašnjeg jedinstva, a na široj razini održavanje dobrih veza s Hrvatskom i svjetskim centrima moći.

Godina

Stanovnika

Rođeni

Umrli

Priraštaj

1996

3645000

46594

25152

21442

1997

3738000

48397

27875

20522

1998

3653000

45007

28679

16328

1999

3725000

42464

28637

13827

2000

3781000

39563

30482

9081

2001

3798000

37717

30325

7392

2002

3828000

35587

30155

5432

2003

3832000

35234

31757

3477

2004

3842000

35151

32616

2535

2005

3843000

34627

34402

225

2006

3843000

34033

33221

812

2007

3843000

33835

35044

-1209

2008

3843000

34176

34026

150

2009

3843000

34550

34904

-354

2010

3843000

33528

35118

-1590

2011

3840000

31811

35028

-3217

2012

3836000

32547

35817

-3270

2013

3791622

31103

35837

-4734

2014

3791622

30268

35980

-5712

 

Bosna i Hercegovina 1996.-2014. Broj stanovnika, natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj

Godina

Kršteni

Umrli

Priraštaj

Vjernika

(Procjena)

1996.

6739

5272

1467

424.915

1997.

7127

5841

1286

451.385

1998.

6779

5956

823

451.208

1999.

6736

5892

844

448.186

2000.

6409

5831

578

456.058

2001.

5734

5655

79

458.110

2002.

5543

5565

-22

463.687

2003.

5256

5996

-740

464.821

2004.

5184

5937

-753

464.694

2005.

5244

5896

-652

462.690

2006.

5146

5892

-746

463.131

2007.

4915

6155

-1240

459.102

2008.

4799

6214

-1415

454.921

2009.

4686

6075

-1389

448.147

2010.

4726

6136

-1410

443.013

2011.

4475

6252

-1777

443.084

2012.

4992

6420

-1428

435.562

2013.

4327

6187

-1860

432.177

2014.

4158

4819

-661

420.294

2015.

4061

6510

-2449

405.735

 

Priredio: Dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH

Crkva na kamenu/KTA


Nema komentara

Anketa

Ustavi