RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Mostarske osnovne škole 2013. - upisi

Napisano 28.06.2013. 10:12

U Mostarske osnovne škole 2013. upisano 510 prvašića po hrvatskom planu i 395 po bošnjačkom.

Broj upisanih

- Upisi u osnovne škole su završeni, mada još uvijek roditelji čija su djeca poslana na daljnje pretrage te djeca koja dolaze iz inozemstva na upise u osnovnu školu mogu upisati svoju djecu. U školsku godinu 2013./2014. upisano je 905 novih osnovnoškolaca, a taj broj neće se značajnije promijeniti niti nakon upisa ove kategorije učenika, kazala je Smilja Drinovac iz Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport grada Mostara.

Od 905 prvašića koji su upisani u novu školsku godinu Ministarstvo obrazovanja HNŽ-a dalo je odobrenje za premještaj za 40 učenika u slučaju da dijete pripada nekoj drugoj školi, ali zbog određenih valjanih razloga želi biti upisano u drugu školu, dok je Grad Mostar odobrio ukupno 130 zahtjeva za prijevremene upise u osnovnu školu.

Što se tiče broja upisanih učenika u same škole, njihov broj varira ovisno o školi. U školskoj 2013./2014. godini po bošnjačkom planu i programu upisano je ukupno 395 prvašića, od toga su u JU Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo” upisana 72 učenika, u JU IV. osnovna škola upisana 54 učenika, dok su u JU VI. osnovna škola upisana 23 učenika.

U OŠ "Omer Maksumić" Podvelež samo jedan upisani učenik

JU OŠ “Mujaga Komadina” ove godine upisala je 32 novih učenika, a JU OŠ Zalik 54 nova učenika. JU OŠ “Omer Maksumić” Podvelež ove godine ima samo jednog upisanog učenika, dok JU OŠ Blagaj ima 23 novoupisana učenika. JU OŠ Gnojnice ove godine broji 39 prvašića, dok JU OŠ Bijelo Polje Potoci ima 44 nova učenika u svojim školskim klupama, a JU OŠ Vrapčići njih 36, dok JU OŠ Drežnica ima 17 novih prvašića.

Po hrvatskom nastavnom planu i programu ove je godine upisano ukupno 510 učenika, a najviše je upisanih učenika u OŠ Ivana Gundulića, gdje će ukupno 85 prvašića ove jeseni sjesti u svoje klupe. Slijedi je OŠ A. B. Šimića sa 77 upisanih učenika, dok je u OŠ Petra Bakule ove godine upisano 69 učenika.

Velik broj učenika upisan je i u OŠ Ilije Jakovljevića, njih 65, a nakon toga i u Treću osnovnu školu gdje je upisano 45 novih prvašića, nakon čega slijedi OŠ S. S. Kranjčevića sa 49 osnovnoškolaca te OŠ Bartola Kašića s ukupno upisanih 35 prvašića.

OŠ Marina Držića na Buni ove godine broji 37 učenika, a OŠ Ilići 18 novih učenika, dok OŠ Cim ima 22 novoupisanih prvašića. Najmanje upisanih učenika ove godine broji OŠ Kruševo, njih 8.

 

Usporedba:

Prvašići Mostar 2007.
Hrvatske škole 528
Bošnjačke škole 481

6 godina poslije

Prvašići Mostar 2013.
Hrvatske škole 510
Bošnjačke škole 395


U cijeloj BiH, u gotovo svim općinama i gradovima je dramatično pao broj učenika u tom razdoblju. Hrvatske škole u Mostaru i zapadnoj Hercegovini se međutim dobro drže.


Nema komentara

Anketa

Ustavi