RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

101. bosansko-brodska brigada HVO-a

Napisano 03.05.2014. 17:26
101. bosansko-brodska brigada HVO-a

Godina je 1992., srpske paravojne formacije te JNA razaraju Hrvatsku. Svakodnevno se vrše razni napadi na hrvatski narod kako u RH tako i u HB. Hrvatski narod se počinje organizirati. Organiziraju se seoske straže, razne vojne formacije te se počinje s nabavkom pješačkog naoružanja.

101. bosansko-brodska brigada bila je brigada Hrvatskog vijeća obrane tijekom rata i poslijeraća u Bosni i Hercegovini. Postrojba je utemeljena kao 1. bosansko-brodska brigada 3. ožujka 1992., da bi 11. svibnja 1992. bila preimenovana u 101. bosansko-brodsku brigadu HVO-a.

Godina je 1992., srpske paravojne formacije te JNA razaraju Hrvatsku. Svakodnevno se vrše razni napadi na hrvatski narod kako u RH tako i u HB. Hrvatski narod se počinje organizirati. Organiziraju se seoske straže, razne vojne formacije te se počinje s nabavkom pješačkog naoružanja. Iz tih vojnih formacija, seoskih straža, rezervnih sastava policije, u sljedećem vremenu biti će formirani prvi vodovi te satnije 1. bosansko-brodske brigade, kasnije 101. bosansko-brodske brigade. Postrojbu je činilo pet pješačkih bojni, oklopna bojna, jedna topnička postrojba te sve druge prateće postrojbe koje su pripadale brigadi.U tijeku svoga postojanja kroz brigadu prolazi ukupno 4.955 bojovnika

Prvi oružani sukob brigada je imala 3. ožujka 1992. u obrani mosta između dva Broda te sprječavanju ulaska srpskih postrojbi u grad i odbijanju neprijatelja na početne položaje. U ranim jutarnjim satima 4. ožujka Krizni štab općine Bosanski Brod, primoran ovim događajima koje su inscenirali JNA i paravojne srpske snage i shvativši da je na djelu pravo ratno stanje, formira obranu grada. Bilo je jako važno zaštititi sveukupno stanovništvo koje je ostalo na području grada, među kojima je bio i značajan broj građana srpske nacionalnosti koji su tu ostali, a mnogi od njih su bili i lojalni branitelji grada. Trebalo je također osigurati zaštitu imovine, kako privatne, tako i društvene, i organizirati normalno funkcioniranje grada u tim nenormalnim, za sve potpuno novim uvjetima. Formira se crta obrane: Kajak klub, Skele, Mahala te ulicom Oslobođenja, tj. magistralnim putem B. Brod – Derventa, te se spušta u Ulicu Zmaja Jove Jovanovića, sve do upravne zgrade otpada Uniprometa. To je već sami izlazak iz grada, dalje se linija obrane daje proteže: Greda, Kričanovo, Kolibe Donje, Kolibe Gornje, te se preko ribnjaka nastavlja na Novo Selo, Koraće, Barica, Kostreš, Bijelo Brdo i Bos. Dubočac. Ovako uspostavljena crta obrane ostaje uglavnom nepromijenjena do 8. svibnja 1992. godine.

Bitno je istaknuti da je 16. travnja 1992. ipak došlo do probijanja naše crte obrane od strane neprijateljskih snaga. Nadljudskim naporima pripadnici 1. bosansko-brodske brigade uspjeli su zaustaviti neprijateljski napad i krenuti u silovit protunapad i crtu obrane vratiti na polazne položaje. Pripadnici 1. bosansko-brodske brigade uspjeli su u istom danu vratiti crtu u početno stanje, zaustaviti i razbiti neprijatelja te im nanijeti ogromne materijalno tehničke i ljudske gubitke. Od zarobljenih šest ispravnih neprijateljskih tenkova te jednog BOV-a JNA formirana je 1. oklopna postrojba na prostoru BiH u sastavu 1. bosansko-brodske brigade.

101. bosansko-brodska brigada HVO-a za vrijeme rata u BiH bila je izložena strahovitim borbenim djelovanjima i prošla je najteži ratni put. Brigada je imala 419 poginulih boraca, 25 nestalih i više od 1.800 ranjenih. Ovako teške borbe i strašne ljudske gubitke nije imala ni jedna druga brigada, što dovoljno govori o potrebi da se ova legendarna brigada nikada ne smije zaboraviti.

Zbog stalnog nasumičnog granatiranja Bosanskog i Slavonskog Broda, kao i zaštite civilnog stanovništva, isplanirana je akcija oslobađanja cijelog teritorija općine Bosanski Brod.

U samo tjedan dana 101. bosansko-brodska brigada, potpomognuta s još nekim postrojbama, uspjela je cijelu operaciju oslobađanja općine uspješno privesti kraju i tom prilikom osloboditi ukupno 263 četvorna kilometra. Padom općina Odžak i Derventa, uslijed otvorenosti i lijevog i desnog boka brigade, 101. bosansko-brodsku brigadu se izvlači s njenih položaja na novi položaj - Obodni kanal. Zamorenost postrojbe i nemogućnost za osvježavanje njenih pojedinih dijelova stvara nervozu te se počinje s tzv. „razvlačenjem crte“ jer pojedine druge postrojbe ne izvršavaju dobivene zapovijedi o zaposjedanju crta bojišnice i samostalno se povlače iz zaposjednutih crta.

101. bosansko-brodska brigada HVO-a u potpunosti je izvučena s prostora općine Bosanski Brod u noći 6. na 7. listopada 1992. godine.

Vecernji list 


Nema komentara

Anketa

Ustavi