RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

18 uspješnih godina JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne

Napisano 20.11.2010. 10:38

MOSTAR - JP Elektroprivreda HZ HB službeno je registrirana 17. studenog 1992. godine, pa se ovaj dan obilježava kao dan poduzeća. Za vrijeme Domovinskoga rata ovo poduzeće pretrpjelo je ogromne štete. Trebalo je osigurati dovoljne količine električne energije za sve potrošače na području 35 općina na kojima i danas djeluje, stoga se pristupilo saniranju ratnih razaranja, kako na proizvodnim tako i na prijenosnim i distribucijskim objektima.

Obnova mreže i proizvodnih kapaciteta

Radnici Elektroprivrede paralelno su radili na osiguranju proizvodnje i isporuke električne energije tamo gdje je to bilo moguće, a kada nisu bili na radnim mjestima, bili su na prvim crtama bojišnice, braneći svoja ognjišta. Mnogi su pri tome bili i ranjavani, 40 ih je dalo i svoje živote obavljajući radne zadatke, kako u ratu tako i u miru. Zato im odajemo dužno poštovanje i zahvalnost. Uspješno je izvršeno osposobljavanje elektroenergetskoga sustava, sanacija i rekonstrukcija HE Rama i skoro potpuno uništenih HE Mostar i HE Jajce 1, kao i rekonstrukcija HE Jajce 2, te saniranje uglavnom neizravnih šteta na Crpnoj HE Čapljina.

Budući da je i djelatnost prijenosa električne energije bila u sastavu poduzeća sve do 2006. godine, uz pomoć sredstava Svjetske banke, Europske investicijske banke i vlastitih sredstava popravljena je prijenosna mreža, što je bitno pridonijelo sinkronizaciji elektroenergetskog sustava istoka i zapada. Izgrađene su i nove prijenosne trafostanice i stotine kilometara vodova visokonaponske mreže. Za navedene je poslove Elektroprivreda HZ HB uložila više od dvije stotine milijuna maraka vlastitih sredstava i danas ima obnovljene hidroelektrane koje u svojim suvremenim pogonima proizvode električnu energiju.

Od 28. travnja 2004. JP Elektroprivreda HZ HB djeluje kao dioničko društvo, s temeljnim kapitalom koji se sastoji od deset posto dioničkoga i 90 posto državnoga kapitala. Formiranjem jedinstvene prijenosne kompanije na razini BiH sukladno Akcijskom planu Federacije BiH o restrukturiranju elektroenergetskog sektora, od 2006. godine posluje u tri osnovne djelatnosti - proizvodnja, distribucija i opskrba električnom energijom.

Kapaciteti i kadrovski potencijal

Poduzeće raspolaže s 11.334 kilometra distributivne zračne i podzemne mreže, naponske razine 10, 20 i 0,4 kV, te više od 284,6 kilometra 35 kV mreže.

Povećanjem ulaganja u distribucijsku mrežu posljednjih godina, poboljšana je kvaliteta opskrbe kupaca električnom energijom, a uvođenjem novih programa za obračun električne energije znatno su poboljšani rezultati naplate i smanjenja gubitaka.

Trenutačno opskrbljuje 186.269 kupaca električne energije, s bruto potrošnjom od 1520 GWh i dva kvalificirana kupca s potrošnjom od 1950 GWh.

Godine 2004. puštena je u pogon i HE Peć Mlini kod Gruda, koja je prva elektrana izgrađena na prostoru bivše države. Ove godine, točnije 13. svibnja 2010. puštena je u probni rad HE Mostarsko blato, tako da danas JP Elektroprivreda HZ HB električnu energiju proizvodi u sedam hidroelektrana (HE Rama, HE Mostar, HE Jajce 1, HE Jajce 2, HE Peć Mlini, HE Mostarsko blato, CHE Čapljina) instalirane snage 852 MW, i godišnje proizvede oko 1500 GWh električne energije. JP Elektroprivreda HZ HB uspijeva održati kontinuitet stipendiranja i sukladno potrebama zapošljavanja visokoobrazovani kadrova različitih profila i struka, što poduzeću daje jamstvo za daljnji dobar i uspješan rad i razvoj. S krajem 2009. bilo je 1752 uposlenika od čega je oko 400 visoke i više stručne spreme. I u tekućoj godini omogućeno je obavljanje pripravničkoga staža za novih 80 pripravnika na cijelom području djelovanja poduzeća i dodijeljene su stipendije za novih 40 studenata.

Strategija razvoja

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, da bi opstalo i ostalo na vrlo zahtjevnom tržištu električne energije, ima jasnu strategiju razvoja - intenzivno ulagati u nove, prije svega, proizvodne objekte kako bi osigurali dovoljne količine električne energije, također i ulaganje u obnovu i izgradnju novih distribucijskih objekata i mreže. Zato je Integralnom studijom razvoja 2006. do 2010. s projekcijom na 2020. godinu, koja je sastavni dio strategije razvoja Bosne i Hercegovine i strategije razvoja energetskoga sektora Federacije BiH, pored ostalih investicija planirana izgradnja novih proizvodnih objekata JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Za projekt VE Mesihovina, kojim se ovo javno poduzeće upisuje kao prvo u Bosni i Hercegovini u iskorištenju obnovljivih izvora vjetra, već je položen kamen temeljac, energetska se isplativost očekuje 2013. godine, a njegova vrijednost iznosi 155 milijuna maraka. U različitim fazama pripreme za izgradnju su i ostale vjetroelektrane - VE Velika Vlajna i VE Poklečani. Nije se stalo ni s iskorištenjem hidropotencijala, pa se intenzivno radi na projektima CHE Vrilo i minihidroelektrana posebice HE Mokronoge.

Uspješna poslovna politika

U JP Elektroprivreda HZ HB nisu zapostavljeni niti drugi segmenti rada i te je u svim organizacijskim jedinicama nastavljeno kontinuirano prilagođavanje zahtjevima suvremenog poslovanja, primjenom međunarodnih i europskih standarda, direktiva EU i dosljedna primjena Ugovora europske energetske zajednice.

Uz sustavno ulaganje u kadrovske potencijale, racionalno i učinkovito upravljanje, dobru unutarnju organizaciju i koordinaciju rada svih struktura poduzeća, poslovna politika ovoga poduzeća na poseban način usmjerena je k povećanju zadovoljstva svih kupaca električne energije i jednako tako uposlenika, vlasnika, partnera i društvene zajednice.

Dnevni List


Nema komentara

Anketa

Ustavi