RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

BH Pošta ponovno prodaje "Odmaralište Neum", cijena niža za 200 tisuća KM

Napisano 04.12.2018. 23:13

Agencija za privatizaciju FBiH ponovno je raspisala oglas za prodaju "Odmarališta Neum” koje je u vlasništvu Javnog poduzeća BH Pošta Sarajevo.

Početna cijena nekretnine sada je procijenjena 1.859.340, te je za skoro 200.000 KM manja u odnosu na one koja je iznosila javnom natječaju raspisanom u lipnju. Tada je naime ovo odmaralište zacijenjeno na 2.044.575 KM, piše Klix.

Predmet prodaje su nekretnine – „Odmaralište Neum” u vlasništvu „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m² i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m², navodi se u natječaju.

Napominje se da se na Općinskom sudu u Mostaru vodi se postupak po tužbi JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar protiv „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo radi poništenja Aneksa VII Ugovora o diobi nekretnina zaključenog između „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i BH TELECOM d.d. Sarajevo.

No, prodavač garantira kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje.


Nema komentara

Anketa

Ustavi