RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Federaciju BiH u rujnu posjetilo 118 tisuća turista

Napisano 29.10.2018. 23:31

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u rujnu 2018. godine u Federaciji BiH je boravilo 118.317 turista što je za devet posto više u odnosu na rujan 2017. godine, a u odnosu na kolovoz 2018. godine manje je za 19,1 posto.

Sudjelovanje domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u rujnu ove godine bilo je 17,2 posto, a stranih turista 82,8 posto.

Ukupan broj noćenja turista u rujnu ove godine u FBiH iznosio je 225.135 što je za 5,1 posto više u odnosu na rujan 2017. godine, a u odnosu na kolovoz 2018. godine manje je za 33,4 posto.

Sudjelovanje domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 17,2 posto, a stranih turista 82,8 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa sudjelovanjem od 93,2 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Poljske (7,1 posto), Hrvatske (6,2 posto), Turske (5,4 posto), Italije (5,3 posto), i Slovenije (5,3 posto) što je ukupno 29,3 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 70,7 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u rujnu 2018. godine u FBiH iznosio je 31.580 što je za 5,9 posto više u odnosu na rujan 2017.godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 28,1 posto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske u rujnu 2018. godine u tom entitetu boravila su 36.874 turista, što je u odnosu prethodni mjesec manje za 3,1 posto. U rujnu 2018. turisti su u RS ostvarili 85.771 noćenje, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 6,4 posto.

Brој dolazaka turista u RS u rujnu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 14,6 posto, dok je broj noćenja bio veći za 23,5 posto. U rujnu 2018. godine RS je raspolagala sa 10.850 stalnih ležaja.


Nema komentara

Anketa

Ustavi