RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Biskupije Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkanj

Napisano 18.02.2010. 15:37
Katedrala Mostar

Prema podacima koji su objavljeni u službenom glasniku hercegovačkih biskupija "Crkva na Kamenu", donosimo tablični pregled o broju vjernika u Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinjsko-Mrkanjskoj biskupiji, te o broju krštenih i umrlih vjernika u razdoblju od 1996. do 2008. godine.

Biskupija MO-DU

Mostarsko-Duvanjska biskupija

Biskupija TR-MR

Trebinjsko-Mrkanjska biskupija

U dole priloženoj tablici vidi se da je prirodni priraštaj u ovih 12 promatranih godina iznosio 8.815 ljudi, dok se ukupan broj vjernika u istom razdoblju povećao za 18.709 tj. sa 194.355 koliko je iznosio 1996. na 213.064 u 2008. godini. Treba napomenuti da u ovu statistiku ne ulazi određen broj djece kršten kod odmetnutih franjevaca u župama kao što su Čapljina i Grude, a koji dodatno povećava broj krštenih.

Ukupno priraštaj biskupije

U Hercegovinu kao regiju trebamo pribrojiti još i župe Ramskog kraja, tako da bi se kompletirala demografska slika. Prema podacima koji se mogu naći na netu broj vjernika u tim župama iznosi oko 10.000 u 2008. godini.

Sumirano za čitavu Hercegovinu dobivamo brojku od oko 224.000 vjernika u 2008. godini.

HercegBosna.org


Nema komentara

Anketa

Ustavi