RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Deflacija u BiH u kolovozu iznosila 0,2 posto

Napisano 24.09.2010. 23:48

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za osobnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu u odnosu na srpanj ove godine niže su u prosjeku za 0,2 posto. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u kolovozu u odnosu na srpanj najviše su snižene cijene u odjeljku stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,5 posto zbog nižih cijena u grupi vodosnabdijevanja i ostalih komunalnih usluga za 4,2 posto, što je uzrokovano nižim cijenama vodosnabdijevanja za 8,3 posto.

U odjeljku hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su snižene cijene za 0,4 posto zbog nižih cijena u skupni hrane za 0,5 posto, što je uzrokovano nižim cijenama mesa za 0,4 posto, sezonskog voća za 4,9 posto i povrća za 3,1 posto.

Iako je u odjeljku hrane i bezalkoholnih pića u kolovozu u odnosu na srpanj zabilježen prosječan pad cijena, ipak su cijene pojedinih proizvoda rasle.

U odjeljku odjeća i obuća snižene su cijene za 0,4 posto, što je uzrokovano sezonskim sniženjima odjeće za 0,2 posto i obuće 1,1 posto. U odjeljku prijevoz evidentirano je prosječno sniženje cijena za 0,1 posto radi nižih cijena u skupini upotrebe prijevoznih sredstava za 0,2 posto zbog nižih cijena goriva i maziva za 0,3 posto.

U istom periodu prosječan rast cijena je zabilježen u odjeljcima alkoholna pića i duhan, rekreacija i kultura i restorani i hoteli sve za 0,1 posto. U odjeljku alkoholna pića i duhan zabilježen je rast cijena u skupini alkoholnih pića za 0,3 posto zbog viših cijena jakih alkoholnih pića za 0,2 posto i piva 0,4 posto.

U odjeljku rekreacija i kultura evidentiran je rast cijena u grupi usluga rekreacije i kulture za 0,6 posto, radi viših cijena sportskih i usluga rekreacije za 5,9 posto, te u skupini novina, knjiga i pisaćeg pribora za 0,1 posto radi viših cijena školskog pribora za 0,7 posto.
U odjeljku restorani i hoteli evidentiran je prosječan rast cijena u grupi usluga ishrane za 0,2 posto, radi viših cijena ishrane u restoranima i ugostiteljskim objektima za 0,2 posto.

Agencije za statistiku BiH je objavila da je godišnja inflacija u kolovozu 2010. u Bosni i Hercegovini iznosila 1,7 posto.

Fena


Nema komentara

Anketa

Ustavi