RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Godina, koju treba što prije zaboraviti

Napisano 24.12.2009. 01:28


Svjetska gospodarska kriza u 2009. godini je se negativno odrazila na nejako BH gospodarstvo. Tekuća godina, sa makroekonomskog aspekta je bila izuzetno loša, sa nepovoljnim kretanjem svih najvažnijih pokazatelja.

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić je navedeno i potvrdio za novinsku agenciju SRNA, ističući, kako je situacija i dalje složena i teška, te da je vrlo vjerojatno, da će se nepovoljna kretanja nastaviti i u slijedećoj godini.

Izvoz u 2009. godini je smanjen za 21,4 posto, a uvoz za 26,1 posto, dok je predviđen pad BDP-a u ovoj godini od minimalno 3 posto. Javni prihodi su smanjeni za 16 posto, a evidentiran je porast anketne nezaposlenosti, koja sada iznosi 21,4 posto. Osim navedenog BiH bilježi značajno smanjenje izravnih stranih investicija, te transfera iz inozemstva za 20 posto. Mora se napomenuti, da su transferi iz inozemstva prethodne godine činili oko 15 posto BDP-a BiH, što je ogroman udio, te je vidljiv značajan negativan učinak smanjenje transfera na BH gospodarstvo.

Kao pozitivnu stvar guverner je istekao, da će inflacija ostati na niskim razinama od oko 1,4 posto u tekućoj godini, zadovoljavajuće devizne rezerve, koje trenutno iznose 6,1 milijarde KM i stabilnost bankarskog sustava. Iako će neke banke, koje posluju u BiH ovu godinu završiti sa gubitkom, istaknuta je njihova stabilnost sa povoljnim stopama adekvatnosti kapitala, koje se u prosjeku kreću iznad 12 posto, koliko iznose prosjeci u EU.

Aranžman sa MMF-om u ukupnom iznosu od 1,2 milijardi Eura će biti do kraja realiziran u 2010. godini, s čime će dug opće države narasti na 40 posto BDP-a.

HB.org


Nema komentara

Anketa

Ustavi