RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Prikupljanje neizravnih poreza po planu

Napisano 06.04.2010. 21:07

U ožujku je prikupljeno neizravnih poreza u iznosu od 348 milijuna KM na nivou cijele BiH, što je za 8 posto više nego u istom mjesecu prethodne godine.

U prva tri mjeseca 2010. godine sa jedinstvenog računa Uprave na neizravno oporezivanje raspoređeno je 1,025 milijardu KM korisnicima fiskalnih prihoda. Javni prihodi u prva tri mjeseca su veći za 3,27 posto nego u prva tri mjeseca 2009. godine.

 Od navedenih 1,025 milijardu KM, državnim institucijama je raspoređeno 167 milijuna KM, Federaciji BiH je dodijeljeno 551 milijuna KM, dok je Republici Srpskoj dodijeljeno 276 milijuna KM. Po paritetu raspodjele novca sa Jedinstvenog računa je distriktu Brčko doznačeno 31 milijun KM sa jedinstvenog računa za neizravne poreze. Paritet raspodjele sredstava u 2010. godini je 16,3 posto za zajedničke institucije, 53,76 posto za FBiH, Republika Srpska 26,93 posto i distrikt Brčko 3,02 posto. 

Prihodi po nezravnim porezima se odnose na prihode po PDV-u, trošarinama, carinama i cestarinama.


Nema komentara

Anketa

Ustavi