RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Mostarskim mjesnim zajednicama Jasenici i Kruševu uplaćeno 1.050.000,00 KM

Napisano 26.02.2013. 16:10

Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar uplatila naknade mjesnim zajednicama.

Osim primarnih djelatnosti JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar, od svog osnutka pa do danas, veliku brigu posvećuje i razvoju lokalnih zajednica, posebice onih gdje se nalaze proizvodni pogoni ovog poduzeća. Sufinanciranje projekata u mostarskim mjesnim zajednicama Jasenica i Kruševo koje se nalaze na području novoizgrađene HE Mostarsko blato samo je jedna u nizu aktivnosti ovog poduzeća prema lokalnoj zajednici.
Izravnim kontaktima i razgovorima s predstavnicima i relevantnim osobama iz kulturnoga, obrazovnoga, sportskoga i crkvenoga života tih mjesnih zajednica, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar definirala je konkretne projekte za financiranje i s gradom Mostarom, koji zastupa navedene mjesne zajednice, potpisani su sporazumi za njihovu realizaciju.
Naime, prema Sporazumu između Elektroprivrede HZ HB i grada Mostara definirano je između ostaloga da grad Mostar u cijelosti provede postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za dovršenje izgradnje odvodnoga kanala u Jasenici i dovršenje izgradnje akumulacije na platou Mostarsko blato, odnosno za dio koji pripada MZ Kruševo.
S druge strane obveza je Elektroprivrede HZ HB uplatiti sredstva u iznosu od 700.000,00 KM kako bi financijski sudjelovala u sljedećim aktivnostima grada Mostara u MZ Jasenica: uraditi novi asfaltni zastor na putu u duljini od oko 4000 m habajućim slojem asfalta debljine 3 cm; izgraditi most preko rijeke Jasenice (Kožulov most) raspona od 10 do 12 m; izvršiti sanaciju crpnih stanica za navodnjavanje; izgraditi bazen za kupanje uz donji bazen HE Mostarsko blato; urediti korito rijeke Jasenice od izvora do ušća; staviti u funkciju oštećeni kanal za natapanje vodama Mostarskog blata i drugim projektima usuglašenim između MZ Jasenica i grada Mostara. Budući da je odvodni kanal prema rijeci Neretvi dovršen, gradu Mostaru je Elektroprivreda HZ HB u cijelosti uplatila predviđena sredstva na ime sudjelovanja u realizaciji navedenih projekta u MZ Jasenica.
 
Kada je u pitanju MZ Kruševo, također je potpisan Sporazum koji podrazumijeva iste obveze grada Mostara kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, i obvezu Elektroprivrede HZ HB da uplati isti iznos od 700 000,00 KM za sudjelovanje: u sanaciji putova oko akumulacije; u premještanju nogometnoga igrališta iz neposredne blizine akumulacije; u izgradnji tri mosta za prijelaz preko dovodnoga kanala i u drugim projektima usuglašenim između MZ Kruševo i grada Mostara.
Kako je izgradnja akumulacije na platou Mostarskoga blata u tijeku, Elektroprivreda HZ HB, sukladno naknadno potpisanom aneksu Sporazuma, uplatila je avansno 350.000,00 KM gradu Mostaru, budući da je plaćanje ukupnoga iznosa predviđeno nakon završetka svih radova.
Dakle, do danas je Elektroprivreda HZ HB gradu Mostaru za sudjelovanje u navedenim aktivnostima odnosno projektima mjesnih zajednica Kruševo i Jasenica uplatila ukupno 1.050.000,00 KM.
Podsjećamo da je sukladno zakonskoj obvezi plaćanja naknada na ime hidroakumulacija gradu Mostaru samo od novoizgrađene HE Mostarsko blato (bez HE Mostar) od početka njezina rada (od svibnja 2010. do prosinca 2012.godine) uplaćeno oko 550.000,00 KM unatoč tomu što je u protekle dvije godine proizvodnja el. energije znatno smanjenja zbog nepovoljnih hidroloških prilika.
Prema istome zakonu i zaključku Doma naroda Federacije BiH ta su sredstva, u minimalnome iznosu od 50 %, lokalne zajednice dužne ulagati u sanaciju oštećene infrastrukture na područjima gdje se nalaze hidroakumulacijski objekti, što u konkretnome slučaju znači na područje spomenutih mostarskih mjesnih zajednica. 
Iz svega navedenoga razvidno je kako Uprava Elektroprivrede HZ HB ispunjava svoje predviđene financijske obveze za nabrojane projekte, čija je realizacija u nadležnosti grada Mostara.
S ciljem daljnjega razvijanja dobrih odnosa s lokalnom zajednicom, članovi su Uprave Elektroprivrede HZ HB u više navrata i posjećivali mjesne zajednice kako bi se upoznali s dinamikom realizacije projekata, kao što je to bio slučaj za nedavnoga posjeta MZ Kruševo generalnoga direktora Nikola Krešića, izvršne direktorice za ekonomske poslove Ivane Bunoze i izvršnoga direktora za proizvodnju el. energije mr. sc. Roberta Križana.

Nema komentara

Anketa

Ustavi