RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Nova marka HP Mostar - starokršćanska bazilika u Cimu

Napisano 13.05.2011. 18:39

Hrvatska pošta Mostar izdala je redovitu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana "Arheološko blago 2011. - Starokršćanska bazilika u Cimu". Autor je likovnog rješenja marke Tvrtko Bojić, tiskana je u arku 9 maraka u tiskari Zrinski u Čakovcu. Nominalna je vrijednost marke 1,50 maraka i u poštanskom prometu koristi se od 12. svibnja.

Starokršćanska bazilika u Cimu nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine, koji čini arheološko područje s ostacima starokršćanske - kasnoantičke bazilike, memorije i zgrade za stanovanje te dio pokretnog naslijeđa pronađenog na arheološkom području.

Arheološkim istraživanjem utvrđeno je da je na lokalitetu Crkvine u Cimu, u sjeverozapadnom dijelu Mostara, u antičko doba postojalo naselje, a u kasnoantičko doba sagrađena je jednobrodna bazilika s tri apside koja datira između IV. i VI. stoljeća.

Na lokalitetu su pronađene velike količine sitnog površinskog arheološkog materijala: antičkog crijepa, keramike, tesanog kamena muljike i stakla.

Pronađeno je i nekoliko ulomaka kamene plastike, kao što su: vinova loza s grožđem i pleter, predstave pauna, riba te fragmenti s ornamentom krina (ljiljana) i sa simbolom križa. Također su pronađena četiri moćnika s posmrtnim prahom mučenika - sveca kome je bila posvećena crkva.

 


Nema komentara

Anketa

Ustavi