RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Statistika župe Nova Bila za 2011. godinu

Napisano 13.01.2012. 21:04

Statistika župe Nova Bila za 2011. godinu 

I dalje jedna od najvitalnijih župa Vrhbosanske nadbiskupije

U župi Nova Bila prošle godine (2011.) kršteno je 50 djece (27 muških i 23 ženskih).  Usporedbe radi u 2010. bilo je 63 krštenja, isto kao i u 2009. godini.

Vjenčanih parova  u 2011. je bilo 30 (iz drugih župa 21 mladoženja, a ostalih 9 parova su oboje iz ove župe). U 2009. bilo je 31 a u 2010. godini 26 vjenčanja.

Rijetke su župe u kojima je broj krštene djece puno veći od broja umrlih kao u Novoj Biloj.
Umrlih u 2011. je bilo 28 (muških i ženskih po 14 osoba). U 2009. umrlo je 45 osoba a 37 u 2010. godini.

Župnik upozorava i na podatak da je bolesničkog pomazanja u 2011. bilo samo 9 što navodi na zaključak da se vjernici u jednu ruku ponašaju neodgovorno u duhovnoj brizi za bolesne i umiruće.

Nakon blagoslova kuća 2009. godine župa je brojala 4.650 vjernika u 1.383 obitelji. Godinu dana kasnije bilo je 4.567 vjernika u 1.390 obitelji. Posljednji obilazak i blagoslov kuća pokazuje da je stanje sljedeće: u župi ima 1.461 obitelj i 4.524 vjernika.
Ova statistika govori da se broj obitelji u posljednje tri godine stalno povećava (+ 78 ili 5,9 %) uz blagi pad broja vjernika (- 126 ili 2,8 %).  I ako nelogična, ova situacija pokazuje da recesija i svi životni problemi vezani za življenje u BiH i ovdje nagriza biološko tkivo na način da su brojniji odlasci zbog egzistencijalnih razloga prije svega mladih, osoba koje se još nisu odlučile za brak.
Ipak, ove brojke i dalje župu Nova Bila ubrajaju u jednu od najvitalnijih župa Vrhbosanske nadbiskupije.

Prije rata župa je brojala 3.400 vjernika. Broj se vjernika povećao za više od 1.100 jer se u župu doselilo dosta Hrvata katolika prognanih iz travničkih župa Guča Gora i Brajkovići.
Broj vjernika povećavao se tijekom i nakon rata. Trenutačno u župi imaju tri potpuno nova naselja s oko 200, uglavnom mladih obitelji.
Blizina radnog mjesta u tvrtkama nastalim uglavnom nakon posljednjeg rata kao i škola u kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku čine naselja župe Nova Bila atraktivnijim za život u odnosu na Guču Goru i Brajkoviće. Tu je, naravno, i još veoma prisutan strah i nesigurnost u povratak. Ljudi se ovdje osjećaju sigurnije jer su među svojima

Župa Nova Bila je osnovana 1972. godine i prostire se na teritoriju dviju općina - Viteza i Travnika. Župna crkva Duha Svetog u Novoj Biloj, u ratu pretvorena u bolnicu, bila je simbol patnje i prkosa, ali i opstanka Hrvata u Lašvanskoj dolini.

Statistika župe Nova Bila za protekle godine potvrđuje da života u ovom kraju itekako ima. Bilo bi još bolje da župa nije oživjela na štetu Guče Gore i Brajkovića. Međutim, svakako je bolje da su prognani Hrvati iz tih župa ostali živjeti u Novoj Biloj, nego da su odselili izvan granica BiH.

| HB.org |


Nema komentara

Anketa

Ustavi