RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Bošnjački prijedlog za teritorijalnu reorganizaciju Belgije

Napisano 21.08.2012. 12:24

Bošnjačke nevladine organizacije na inicijativu Centra za javno pravo iz Sarajeva uputile su Belgiji prijedlog za ukidanje etničkih federalnih jedinica (nacionalnih torova) u toj državi, i utemeljenje multietničkih regija, koje bi stabilizirale Belgiju. Prijedlog preuređenja Belgije na multietničkom principu je kako se vidi na slici. Država bi bila podijeljena na 3 multietničke regije, što bi povećalo funkcionalnost te države i smanjilo međunacionalne političke sukobe.

Brisel bi bio izuzetak, kao grad s dodatnom multietničkom specifičnošću. Naime u Briselu danas pored Flamanaca i Valonaca, ima i gotovo 30% muslimana.
Kako bi se istakla takva posebnost, Brisel bi bio podijeljen na 6 gradskih područja, od kojih bi 3 bila većinska kršćanska, a 3 većinska muslimanska. Da Briselski muslimani ne budu preglasani od dvostruko brojnijih kršćana, svako gradsko područje slati će jednak broj vijećnika u gradsko vijeće Brisela, neovisno o broju stanovnika i birača.

Nakon odgovora iz Belgije, sličan prijedlog slat će se u preostale 3 višeetničke europske zemlje (BiH je četvrta) - u Britaniju gdje Škoti nepravedno zauzimaju 35% teritorija a čine samo 8% stanovništva te države, te Švicarsku u kojoj su kantoni podijeljeni na primitivnom vjerskom i jezičnom principu.

Kao Utopija kojoj treba težiti, izabran je afganistanski model - centralizirana i jedinstvena multietnička država, koja nema apsolutno nikakvih etničkih federalnih jedinica.

HB.org


Nema komentara

Anketa

Ustavi