RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Robin Harris: Povijest Dubrovnika Golden Marketing-Tehnička Knjiga, 2006.

Napisano 21.11.2009. 11:47
Robin Harris: Povijest DubrovnikaRecenzija: Britanski povjesničar Robin Harris utrošio je cijelo desetljeće na prvu temeljitu i u svakom pogledu impresivnu studiju o Dubrovačkoj republici napisanu na engleskome jeziku. Na oko 450 stranica odvija se priča o gradu-državi i hrvatskoj Ateni, od utemeljenja do ugasnuća 1808. (pisac je posvetio i kratko završno poglavlje od tridesetak stranica razdoblju od francuske uprave do srpsko-crnogorske agresije 1990-ih). Služeći se mnoštvom vrela na više jezika (latinski, engleski, talijanski, hrvatski, srpski, francuski), Harris je ispričao zanimljivu i dojmljivu priču o povijesti, politici, diplomaciji, trgovini, ratovanju, običajima, vjerskom životu, te, riječima auktora, «bogatim kulturnim dostignućima jedinstvenima za Hrvatsku, za širi slavenski svijet i povremeno, za Europu kao cjelinu.». Knjiga je podijeljena u sljedeća poglavlja: 1. Začeci i zagonetke Raguse: Nastanak Raguse/Dubrovnika, 2. Daleki prijatelji i opasni susjedi: Dubrovnik pod bizantskom zaštitom (oko 800.-1205.), 3. Podanici Serenissime: Dubrovnik pod mletačkom vlašću (1205.-1358.), 4. Djelomična neovisnost: Autonomni razvoj Dubrovnika pod ugarskom vrhovnom upravom (1358.-oko 1433.), 5. Istočni pristup: Dubrovnik pod okriljem Osmanskoga carstva (oko 1396.-1526.), 6. Rat, diplomacija i kaos: Dubrovnik između Habsburgovaca, Mlečana i Porte (1526.-1667.), 7. Strast vladanja: Institucije uprave i izazovi s kojma su se suočavale (oko 1272.-1667.), 8. Trgovački duh: Gospodarski razvoj (oko 1272.-1667.), 9. Dubrovačko društvo: Društvene strukture i običaji Dubrovnika (oko 1300.-oko 1667.), 10. Vjerski život: Crkvene organizacije i duhovnost u Dubrovniku (oko 1190.-1808.), 11. Kulturni život: Književnost, znanost, slikarstvo i glazba (oko 1358.-oko 1667.), 12. Izgradnja Dubrovnika: Naseljavanje i urbano planiranje, utvrde i obrana, javna i privatna izgradnja u Dubrovačkoj Republici (oko 1272.-1667.), 13. Smrt i uskrsnuće: Velika trešnja i njezine posljedice (1667.-1669.), 14. Godine zalaza: Politički, gospodarski i kulturni život (1669.-1792.), 15. Pad Dubrovačke Republike: Pozadina i okolnosti ukidanja Republike 1808. Post Scriptum: Dubrovačke sjene: Epizode i teme iz kasnije povijesti Dubrovnika. Za stranoga je čitatelja ova knjiga najbolji prikaz Republike dostupan u koricama jedne knjige; za domaćega izvrsna suvremena studija koja je inkorporirala najbolje radove hrvatske i svjetske raguzeistike i kroatologije, napose temeljna djela Foretića, Franičevića, Kombola, Vojnovića, Banca, Novaka, Lučića i ostalih.

Nema komentara

Anketa

Ustavi