RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Stagnacija financijskog sektora u BiH u 2009. godini

Napisano 30.01.2010. 12:10

Bankarski sektor je tijekom 2009. godine stagnirao, prema riječima direktora Agencije za bankarstvo BiH Zlatka Barša. Ukupna aktiva sa 30.09.2009. godine je iznosila 15,3 milijarde KM, od čega se na aktivu deset najvećih banaka odnosi 14,23 milijarde KM. Najveća banka u BiH po veličini aktive je Raiffeisen banka, sa aktivom u vrijednosti od 4,29 milijardi KM, a zatim je slijedi UniCredit Bank d.d. Mostar sa aktivom od 3,44 miljarde KM.

Depoziti stanovništva u prva tri kvartala 2009. godine su povećani za 5 posto, tako da isti sa 30.09.2009. godine iznose 4,33 milijarde KM. Depoziti pravnih osoba u istom razdoblju su iznosili 4,19 milijardi KM. Evidentno je oporavak bankarske pasive, što je preduvjet za jače poslovne aktivnosti komercijalnih banaka.

Kreditna aktivnost banaka je u 2009. godini smanjena, tako da je stanje kreditnih plasmana sa 30. rujna 2009. godine iznosilo 9,94 milijarde KM, što je 5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Bankama sve više predstavlja problem kvalitetno plasirati sredstva, jer raspolažu sa zadovoljavajućim razinama depozita, koji su nakon velike financijske krizekrajem 2008. i početkom 2009. godine, opet počeli značajno rasti u drugoj polovici 2009. godine. Smanjena kreditna aktivnost tijekom ove godine je utjecala i na manju profitabilnost banaka, tako da su procjene da će na kraju 2009. godine financijski rezultati biti i do 60 posto manji, nego ostvareni u 2008. godini. 


Nema komentara

Anketa

Ustavi