RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Vlast i oporbu u Saboru ujedinio je odnos prema Hrvatima u BiH

Napisano 10.12.2010. 10:38
Hrvatski Sabor

Za razliku od brojnih unutarnjih pitanja i problema, a napose oko zahtjeva za uhićenjem Sanadera te za smjenom cijele Vlade, jučer je u Saboru vladalo gotovo nevjerojatno idilično i identično raspoloženje kako Zagreb mora biti angažiraniji u jačanju suradnje s dijasporom, a napose oko strateških interesa Hrvata u BiH za ostankom i popravljanjem položaja u ovoj zemlji.

U sjeni Sanadera

Sadržaj dokumenta o odnosu RH i Hrvata izvan Hrvatske koji je zasjenila jučerašnja rasprava o Sanaderu podržalo je više stranačkih klubova na najbolji način ističe da politika RH prema Hrvatima izvan države treba biti integralni dio politike institucija te biti zacrtana u svim razvojnim strategijama. Kako je predstavio predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan RH Ivan Bagarić, Vlada je već u radnom nacrtu pripremila dokument strategije te je pozvao kolege iz Sabora da podupru zaključke o tome.

Prema njemu, donošenje strategije RH za Hrvate izvan zemlje ima za cilj unaprjeđenje odnosa. Također, predloženo je Vladi da u duhu najavljene strategije donese Zakon o Hrvatima izvan RH kojim će se predvidjeti preustroj postojećih institucija RH, uz moguću uspostavu posebnog ministarstva ili pak posebne uprave.

Preustroj BiH

Uz suradnju s dijasporom potiče se i iskazivanje potpore ostvarenju pune jednakopravnosti, konstitutivnosti i suverenosti Hrvata u BiH.

- RH ne može intervenirati u zbivanja unutar BiH. Hrvati u BiH se moraju izboriti za Ustavom zajamčene vitalne interese. No iz Zagreba treba dati potporu strankama u BiH koje su postigle konsenzus i koje neće ići ispod pune ravnopravnosti. Ako jedan narod ima entitet, mora ga imati svaki jer se drukčije ne može jamčiti jednakost, rekao je Bagarić u završnoj raspravi. Željka Antunović iz SDP-a zauzela se i za širu potporu od ove potpore i pomoći.

- Hrvatska Vlada je do sada trebala imati posebnu politiku prema susjedstvu, a napose prema BiH jer tamo živi hrvatska zajednica. Tu mora postojati sustavna politika koja je do sada izostala, rekla je Antunović. Zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh rekao je kako Hrvati u BiH nisu nikakva dijaspora i da bi najbolja pomoć bila da se omogući ostanak Hrvata u BiH, navodeći pri tome vođenje službene politike u tome pravcu, ali i konkretnih ekonomskih projekata.

Večernji


Nema komentara

Anketa

Ustavi