RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Natječaji za upis u 1. godinu studija na Farmaceutskom fakultetu u Mostaru

Napisano 05.09.2011. 10:40

Senat Sveučilišta u Mostaru uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa raspisuje Natječaj  za upis studenata u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu. 

 

 

 

 

 

SVEUCILIŠTE U MOSTARU
Senat Sveucilišta u Mostaru uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete,
znanosti, kulture i športa raspisuje


N A T J E C A J

za upis studenata u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu Sveucilišta u Mostaru
akademske 2011./2012. godine


A. OPCI DIO
Studenti se u prvu godinu integriranog studija na Farmaceutskom fakultetu upisuju u statusa:
a) 2 redovita studenata, za koja sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture i športa.
b) 14 redovitih studenata koji sami placaju svoj studij.


I. PRIJAVE ZA UPIS
1. Prijave za upis primaju se od 1. rujna do 9. rujna 2011. godine do 12 sati, a prijave se
podnose osobno.
2. Uz prijavu studenti predaju slijedece dokumente:
· Izvadak iz maticne knjige rođenih,
· Svjedodžbu o završenom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuce
srednje škole u cetverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u
inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe,
· Lijecnicko uvjerenje o psihofizickim sposobnostima,
· Dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM. Troškovi se uplacuju na žiro
racun 3381302231909479 kod UniCredit bank d.d. Mostar


II. RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT
Razredbeni postupak obavit ce se u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija, Kralja Petra
Krešimira IV (Bijeli Brijeg), dana 13. rujna 2011. godine s pocetkom u 11 sati.


III. UPISI I ŠKOLARINA
1. Upisi u prvu godinu studija vršit ce se 16. rujna 2011. godine u prostorijama
Farmaceutskog fakulteta, Matice hrvatske b.b. (II kat zgrade Fakulteta prirodoslovnomatematickih
i odgojnih znanosti) od 10 do 12 sati.
2. Troškovi studiranja:
a) 100 KM po semestru za redovite studente za koja sredstva osiguravaju
nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,
b) 1500 KM po semestru za studente koji sami placaju svoj studij.
3. Troškove školarine uplatiti na žiro racun 3381302231909479 kod UniCredit bank d.d.
Mostar.
4. Svi studenti pri upisu na fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
5. Svi studenti pri upisu, a prema odluci Senata, uplacuju 10 KM za Studentski zbor
Sveucilišta u Mostaru na žiro racun 3381302231566875 kod UniCredit bank d.d.
Mostar s naznakom za Studentski zbor.


B. POSEBNI DIO


I. IZBOR PRISTUPNIKA
Izbor pristupnika vrši se na temelju:
· Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi (opci uspjeh i prosjek ocjena iz kolegija: kemija,
biologija i matematika),
· Provjera znanja testa iz kolegija: kemija, biologija i matematika.
U slucaju ne popunjavanja upisnih kvota u prvom razredbenom roku održat ce se i drugi
razredbeni i upisni rok o cemu ce kandidati biti obaviješteni putem web stranice Sveucilišta u
Mostaru.

Sveučilište u Mostaru


Nema komentara

Anketa

Ustavi