RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Redefiniranje odnosa između Hrvata i Srba

Napisano 04.10.2011. 13:31
Zastave Srbije i Hrvatske

Piše: dr.sc. Saša Mrduljaš

Zbog nemogućnosti usklađivanja hrvatskih i srpskih državotvornih ambicija, odnosi između Hrvata i Srba u posljednjih 150 godina bili su iznimno konfliktni i opterećeni negativnom međusobnom percepcijom. Međutim, nakon završetka rata 1991.-1995. stvoreni su relativno zadovoljavajući i stabilni geopolitički uvjeti koje ni Srbi ni Hrvati nisu u stanju izmijeniti. Njihovom je, pak, pojavom stvorena i osnova za promjenu hrvatsko-srpske međusobne percepcije, a time i za temeljito redefiniranje odnosa između tih dvaju naroda. S hrvatskoga gledišta, animozitet prema Srbima stvoren tijekom stoljetnog sukoba, koji je u masovnoj svijesti postao sastavnim elementom "pravovjernog hrvatstva", te prostorno-politička fiksacija na srpsku prijetnju u novim okolnostima funkcioniraju kao bitna prepreka odgovarajućoj artikulaciji postojećih hrvatskih državnih i nacionalnih interesa.

U najkraćim crtama riječ je o sljedećem - spomenuti animozitet svoju konkret­nu efektivnost ostvaruje tek u zagor­čavanju života našim sugrađanima srpske nacionalnosti. Pritom činjenica da se oni ne mogu oduprijeti rečenom zagorčavanju svodi "pravovjerno hrvatstvo" na dehuma­niziranu ideologiju. Kao takvo, ono postaje odbojnim velikom dijelu etničkih Hrvata, u bitnome utječe na njihovo ograđivanje od svake političnosti utemeljene na nacionalno-interesnim kategorijama i u svijetu u kojem nacionalne politike predstavljaju glavne kreatore političke zbilje vodi njihovu suživljavanju s anacionalnom ili protunacionalnom idejnom alternativom.

U uvjetima u kojima Srbi u Hrvatskoj kvalitetu svoje egzisten­cije mogu ostvariti samo unutar hrvatskog državnog okvira, što nužno vodi nastanku njihova etatističko-hrvatskog domoljublja, spomenuti animozitet utječe na usporavanje tog procesa, a time i na slabljenje unutarnje snage našeg društva. Ujedno, dovodi u pitanje njegov demokratski karakter, čime na svoj način utječe na stagnaciju hrvatske integracije u toliko sanjanu euroatlantsku cjelinu. S druge strane, naznačena je fiksa­cija osnovni uzrok što hrvatska (geo)politič­ka misao nije uspjela percipirati nove regio­nalne realitete.

Opsjednuta Republikom Srpskom i iščekivanjem nekakva njezina urušavanja, nije uočila da na destrukci­ji postojećih hrvatskih pozicija u BiH djelu­je samo muslimanski/bošnjački politič­ki aktivitet te da destrukcijom tih pozicija susjedna država postaje poligonom srpsko-muslimanskih/bošnjačkih sukoba i zemljom koja će trajno destabilizirati RH. Nije uspjela dokučiti ni to da je zapadni dio RS, u geopoli­tičkim okolnostima u kakvima jest, predisponiran za višestruku (nedržavnu) inkorporaciju u hrvatski egzistencijalni sustav.

Sve u svemu, bez redefinicije spomenu­te percepcije, koja ni u kojem slučaju ne znači zaborav onoga što je bilo, suvremeni će hrvatski državni i nacionalni interesi u bitnome biti zakinuti. Ona će, pak, nužno voditi pozitivnom strukturiranju hrvatsko-srpskih odnosa, prema ozračju u kojem će i fond međusobnih kulturnih istovrsnosti, primarno zasnovanih na, uvjetno rečeno, istovrsnosti jezika, napokon dobiti priliku da rasterećen političko-idejne manipulaci­je bude konstruktivna spona između obiju zajednica.

Tjednik Obzor (27.03.2004)


Nema komentara

Anketa

Ustavi