RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

EKSKLUZIVNO!! Tekst odbijanja žalbe na presudu Ustavnog Suda o ukidanju diskriminatorskih odredbi Statuta Mostara

Napisano 23.01.2012. 16:38

Prvi donosimo tekst odluke Ustavnog Suda kojim se odbija žalba Murata Ćorića u vezi presude Ustavnog suda o ukidanju diskriminatorskih odredbi Izbornog zakona BiH i Statuta Grada Mostara.

Broj: U 9/09
Sarajevo, 19. siječanj 2012. godine
Gradsko vijeće Grada Mostara
n/r predsjedika Murata ĆorićaUstavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), u Plenarnom sazivu u
sastavu: predsjednik Miodrag Simović, potpredsjednice Valerija Galić, Constance Grewe i Seada
Palavrić i sudije Tudor Pantiru, Mato Tadić, David Feldman i Mirsad Ćeman, na sjednici održanoj
18. januara 2012. godine, na osnovu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 70. st. 4. i 5.
Pravila Ustavnog suda, zaključio je da nema razloga koji bi opravdali razmatranje zahtjeva Murata
Ćorića - predsjednika Gradskog vijeća Grada Mostara od 4. oktobra 2011. godine za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 9/09 od 26. novembra 2010. godine, jer podnosilac
zahtjeva nije ovlašten za podnošenje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 9/09
od 26. novembra 2010. godine.
Imajući u vidu da je Odlukom Ustavnog suda broj U 9/09 od 26. novembra 2010. godine
utvrđena nesaglasnost relevantnih odredaba Statuta sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te da je
naloženo Gradskom vijeću da obavijesti Ustavni sud o koracima koje će preduzeti da uskladi Statut
sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud smatra da bi Gradsko vijeće bilo ovlašteno da
eventualno podnese zahtjev za preispitivanje predmetne Odluke Ustavnog suda. Naime, Ustavni sud
ne nalazi da se predmetni slučaj razlikuje od slučaja u kojem zakonodavni organ podnese zahtjev za
preispitivanje odluke Ustavnog suda kojom je odlučivano o saglasnosti zakona sa Ustavom Bosne i
Hercegovine (vidi, Ustavni sud, Obavještenje o zahtjevu za preispitivanje broj U 15/07 od 28. marta
2010. godine, dostupno na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba). U vezi s tim, Ustavni
sud podsjeća da je odredbama člana 32. Statuta propisano da "Gradsko vijeće može zasjedati i
donositi odluke ako je prisutno više od polovine izabranih vijećnika". Takođe, Ustavni sud podsjeća
da je odredbama člana 33. stav 1. Statuta propisano da se "Odluke Gradskog vijeća Grada usvajaju
većinom glasova izabranih gradskih vijećnika, ukoliko ovim Statutom ili zakonom nije drugačije
određeno". Dakle, da bi se određeni akt smatrao aktom Gradskog vijeća, mora biti ispoštovana
procedura propisana relevantnim odredbama Statuta. Ustavni sud ukazuje da je u konkretnom
slučaju nesporno da zahtjev za preispitivanje predmetne odluke Ustavnog suda nije podnijelo
Gradsko vijeće, niti podnosilac zahtjeva to tvrdi. Naime, Ustavni sud ukazuje da je predmetni
zahtjev za preispitivanje podnio predsjednik Gradskog vijeća, uz obrazloženje da predmetni zahtjev
podnosi kao lice koje predstavlja Gradsko vijeće, kao i po zahtjevu Kluba vijećnika Bošnjaka u
Gradskom vijeću. U vezi s tim, Ustavni sud podsjeća da je odredbama člana 27. stav 1. Statuta,
koje regulišu prava i dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika, propisano da je "predsjednik
odgovoran za rad Gradskog vijeća i obavještavanje gradonačelnika o odlukama Gradskog vijeća,
kao i da predsjednik predstavlja Gradsko vijeće u javnim prilikama". Ustavni sud ukazuje da
"predstavljanje Gradskog vijeća u javnim prilikama" nikako ne podrazumijeva preduzimanje akata
umjesto Gradskog vijeća, kako to pogrešno smatra podnosilac zahtjeva. Takođe, podnosilac
zahtjeva je istakao da predmetni zahtjev za preispitivanje podnosi i "po zahtjevu Kluba vijećnika
Bošnjaka u Gradskom vijeću". U vezi s tim, Ustavni sud podsjeća da se Gradsko vijeće sastoji od
35 vijećnika, s tim da nijedan od konstitutivnih naroda ne može imati više od 15 vijećnika (član 14. i
član 16. stav 2. Statuta). S obzirom na to, Ustavni sud ukazuje da klub vijećnika jednog
konstitutivnog naroda, u konkretnom slučaju Klub vijećnika Bošnjaka, ne predstavlja većinu
vijećnika Gradskog vijeća, a koja bi većina eventualno mogla održati sjednicu Gradskog vijeća i
donijeti akt koji bi bio akt Gradskog vijeća.
Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je zaključio da predsjednik Gradskog vijeća, kao i
Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću, nisu ovlašteni za podnošenje zahtjeva za preispitivanje
Odluke Ustavnog suda broj U 9/09 od 26. novembra 2010. godine. S obzirom na to, zahtjev za
preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 9/09 od 26. novembra 2010. godine se odbija.


Registrar
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zvonko Mijan


Nema komentara

Anketa

Ustavi