RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

EP HZ HB o razlozima zahtjeva za poskupljenje

Napisano 15.01.2012. 17:41

MOSTAR -- JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar zbog objektivnoga informiranja, u prvome redu svojih kupaca, želi upoznati javnost o aktualnostima vezanim za podnošenje zahtjeva Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji BiH (FERK-u) za pokretanje novoga tarifnog postupka.

 

Naime, s danom 31. 12. 2011. godine isteklo je petogodišnje prijelazno razdoblje u kojemu su kupci električne energije (na 110 kV i više) stekavši status kvalificiranoga kupca, mogli birati opskrbljivača ili pak samostalno kupovati energiju na tržištu.

Novo je produljenje toga roka do 31. 5. 2012. Elektroprivredu HZ HB ponovno dovelo u iznimno težak položaj za poslovanje, budući da su navedeni kupci kao i svih prethodnih godina odabrali ovo poduzeće za opskrbljivača.

To je i temeljni razlog zbog čega je Elektroprivreda HZ HB bila prinuđena uputiti zahtjev FERK-u za pokretanje tarifnoga postupka.

Prijedlog je Elektroprivrede HZ HB da tarifni stavovi za nekvalificirane (tarifne) kupce: kategorije potrošnje 35 kV, 10 kV, kućanstva, ostala potrošnja i javna rasvjeta, ostanu na razini tarifnih stavova iz FERK-ove Odluke o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima JP Elektroprivreda HZ HB od 21.7.2010. godine, a da se korekcija tarifnih stavova izvrši za velike kupce (na 110 kV i višoj naponskoj razini).

Podsjećamo kako su mjerodavnosti i obveze FERK-a utvrđene Zakonom o električnoj energiji FBiH i Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, kojom je utvrđeno da je diskrecijsko pravo i ovlaštenje FERK-a razmotriti i potvrditi sve troškove i prihode dostavljene kao podrška predloženim tarifama, te prihvatiti, odbiti ili prilagoditi bilo koju stavku, analizu ili prijedlog.

Očekujemo od FERK-a da tijekom provedbe postupka sveobuhvatno razmotri i sagleda dostavljene podatke i dokumentaciju i donese rješenje na temelju savjesne i brižljive ocjene svakoga dokaza posebno i svih dokaza zajedno.

Nakon očitovanja FERK-a o zahtjevu za provedbu tarifnoga postupka, ovo će poduzeće pravodobno informirati javnost o svojim daljnjim stavovima i prijedlozima, priopćeno je iz Elektroprivrede HZ HB.


Nema komentara

Anketa

Ustavi